Curtea Constituţională a stabilit că şedinţa pentru validarea rezultatelor referendumului pentru justiţie va avea loc pe 12 iunie. Potrivit legii, plenul Curţii Constituţionale poate decide cu o majoritate de două treimi asupra valabilităţii referendumului. Hotărârea Curţii Constituţionale stabileşte dacă a fost respectată procedura pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia. Înaintea publicării în Monitorul Oficial, hotărârea se prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI