Se lucrează la înființarea unui Registru al Traficanților de Droguri

Grupul Partidului Național Liberal din Senatul României, împreună cu Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a inițiat un proiect de lege privind înființarea unui Registru al Traficanților de Droguri (pe modelul Registrului Agresorilor Sexuali). Registrul reprezintă un mijloc de cunoaştere, supraveghere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni din sfera traficului ilicit de droguri. Conform statisticilor, în sistemul penitenciar există în prezent 1087 de persoane care execută pedepse privative de libertate pentru comiterea unor infracțiuni din sfera traficului de droguri, iar 709 sunt recididiviste sau cunoscute cu antecedente penale.  

Vor fi introduse în registru persoanele care se fac vinovate de următoarele infracţiuni:

-trafic de droguri de risc și de mare risc

-punere la dispoziție a unei locuințe pentru consum sau tolerarea consumul în spațiul respectiv

– prescrierea fără drept de către medic a unor substanțe considerate ca fiind droguri

-eliberarea de droguri de mare risc știind că rețeta este falsă, ori eliberată fără drept

-obținerea de droguri de mare risc în baza unei rețete false

-administrarea de droguri de mare risc în afara condițiilor legale

-furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor

– finanţarea săvârşirii faptelor de trafic, sau deținerea pentru consum

-punerea la dispoziție a unui spațiu pentru consum

-îndemnul de a consuma droguri de mare risc dacă fapta a avut ca urmare moartea consumatorului

-tentativa pentru toate infracțiunile de mai sus

-efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a avea acest drept

-efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, disimulând că ar fi autorizate

Persoanele înscrise în Registru au următoarele obligații:

-de a se prezenta periodic la organele de poliţie pe raza cărora domiciliază sau îşi au reşedinţa, dar nu mai târziu de o dată la 3 luni, pentru a comunica acestora informaţii referitoare la:

–  profesia, meseria sau activitatea pe care o desfăşoară;

–  mijloacele de existenţă;

–  persoanele cu care locuiesc sau cu care au intrat în contact în mod direct și sistematic

–  unităţile de învăţământ preuniversitare/universitar, taberele școlare, cluburi, festivaluri frecventate, sau orice alt loc frecventat în mod preponderent de către persoana înregistrată în registru;

–  adresa unde locuiesc;

–  modalitatea de comunicare cu organele de poliţie.

Persoanele înscrise în Registru mai au obligaţia:

–  de a anunţa, în prealabil, organul de poliţie pe raza căruia locuiesc, în cazul intenţiei efectuării oricăror deplasări din localitatea de domiciliu mai lungi de 7 zile, inclusiv cu privire la localitatea de destinaţie, scopul deplasării, perioada de deplasare şi mijlocul de transport folosit

–  de a se prezenta la organul de poliţie pe raza căruia îşi stabilesc locuinţa pentru a comunica despre aceasta şi a fi luate în evidenţă, în termen de cel mult 3 zile.

Nerespectarea obligațiilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, sau cu amendă.

De același autor

Related Articles