Structura anului școlar 2020-2021 a fost modificată, odată cu decizia de prelungire a vacanței de Paşte 2021 pentru elevi.

Datele de încheiere a anului școlar sunt diferite pentru elevii de la învățământul profesional și tehnic, respectiv învățământul liceal tehnologic, profesional, dual și postliceal, formele de zi și seral, față de copiii din grupele de grădiniță si elevii din toate celelalte clase de învăţământ primar, gimnazial și liceal teoretic și vocațional, care vor avea cursuri pană la data de 25 iunie 2021 (33 de săptămâni).

Astfel, după data de 4 mai 2021, elevii din clasele din învățământul liceal tehnologic, cei din învățământul profesional, postliceal (inclusiv postliceal militar) vor avea cursuri astfel:

– elevii din învățământul liceal – filiera tehnologica, clasele IX-XI zi, IX-XII seral si frecventa redusă, elevii din învățământul profesional, dual, profesional special: miercuri, 5 mai 2021- vineri, 16 iulie 2021 (durata totala a anului școlar fiind de 36 de săptămâni)
– elevii din învățământul postliceal si de maiștri – cursuri cu durata stabilită prin planurile-cadru de învăţământ in vigoare: miercuri, 5 mai 2021 – până la finalizarea duratei cursurilor, conform planurilor-cadru de învăţământ, respectiv 27 august pentru calificarea „Asistent medical generalist

Structura anului școlar – OMEC nr. 5459/2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional si tehnic preuniversitar in anul școlar 2020- 2021 va fi modificat corespunzător.