Românii pot lua de luni, credite cu dobândă zero, garantate de stat

684

Lansarea programului ”Investește în tine” și semnarea documentelor necesare derulării lui reprezintă o perspectivă deschisă tinerilor și persoanelor de vârstă activă de a-și asigura finanţarea pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale sau pentru acces la diferite servicii de sănătate și activități sportive.

Începând cu data de 15 octombrie, toţi cei interesaţi vor putea contracta în acest scop credite cu dobândă suportată de la bugetul de stat, iar pentru creditele anii de studiu vor reprezenta perioada de grație pentru acest tip de finanţare.

Începând cu 15 octombrie, tinerii între 16 și 26 de ani pot contracta în acest scop credite de până la 40.000 de lei, iar persoanele între 26 și 55 de ani pot lua credite de până la 35.000 de lei. Dacă cel care apelează la acest instrument de creditare este angajat, poate beneficia încă 20.000 de lei.

Premierul a menţionat că banii împrumutaţi pot fi folosiţi pentru cheltuieli în educaţie, sănătate, investiţii imobiliare, cultură, sporţ efectuate de oricare dintre membrii familiei beneficiarului.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească cei care vor credite:

Beneficiarii programului trebuie să îndeplinească mai multe condiţii de eligibilitate. Aceştia trebuie să fie persoane fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul în România.

Totodată, tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului trebuie să fie cuprinşi în sistemul de învăţământ sau să efectueze cursuri de specializare, autorizate de Ministerul Educaţiei sau, după caz, de Ministerul Muncii.

Sunt eligibile şi persoane cu vârsta între 26 de ani împliniţi şi 55 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului, dacă sunt cuprinse în sistemul de învăţământ sau efectuează cursuri de reconversie şi/sau specializare profesională, autorizate de Ministerul Educaţiei şi, după caz, de Ministerul Muncii.

În pluş solicitanţii trebuie să prezinte cel puţin un codebitor, dacă solicitantul nu este angajat.

Procentul de garantare a creditelor acordate prin program este de 80%, exclusiv dobânzile şi comisioanele aferente. Garanţia de stat se acordă prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) şi a Fondului Român de Contragarantare (FRC). Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditelor garantate se suportă din bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP).

Durata maximă de creditare este de 10 ani.

Programul prevede şi obligaţia instituţiilor de credit finanţatoare de a asigura o perioadă de graţie cel puţin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani de la data acordării creditului. Plafonul total al garanţiilor de stat care pot fi emise pentru anul 2018 este de 600 de milioane de lei, iar bugetul total al subvenţiilor de dobândă şi al comisioanelor este de 5 milioane de lei, suportate din bugetul de staţ prin bugetul CNSP.

Costul total al creditelor acordate în cadrul programului, care este suportat de la bugetul de staţ se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an (marja include toate costurile legate de acordarea si derularea creditului în toate etapele finanţării), comisionul de analiză perceput de finanţatori, de maximum 0,1% aplicat la valoarea finanţării şi comisionul de gestiune a garanţiilor de stat perceput de FNGCIMM şi FRC.

Pentru ce pot fi folosiţi banii:

Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor privind educaţia, sănătatea, cultura şi sportul.

Se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale familiei:

a) plata cărţilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;

b) plata creşelor, grădiniţelor, şcolilor particulare;

c) plata cursurilor de specializare/calificare;

d) plata cursurilor de pregătire profesională;

e) taxe de studii aprofundate, master, doctoraţ MBA, etc.;

f) plata chiriei şi a utilităţilor; g) plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti;

h) o parte din construcţia sau achiziţia unei locuinţe;

i) modernizarea sau renovarea unei locuinţe;

j) costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;

k) cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări ştiinţifice şi concururi;

l) abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee;

m) costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;

n) articole sportive;

o) taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri;

p) achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate.

MFP a publicat actele necesare pentru solicitarea banilor Recenţ Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a publicat modelele de documente necesare solicitării creditelor prin programul „Investeşte în tine”, scrie avocatnet.ro.

Astfel, Ordinul MFP nr. 3.286/2018 stabileşte şi modelul solicitării de garantare, al adeverinţei care dovedeşte că solicitantul creditului urmează o formă de învăţământ sau efectuează cursuri de specializare, al declaraţiei pe propria răspundere privind utilizarea creditului şi neaccesarea altui credit în cadrul programului şi modelul contractului de garantare.

De asemenea, ordinul MFP stabileşte şi conţinutul solicitării de majorare sau modificare a garanţiei acordate, al actului adiţional la Contractul de garantare şi al cererii de plată a garanţiei.