Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a fost nevoită să modifice condiţiile de depunere a dosarelor pentru acordarea de ingrijiri medicale la domiciliu deoarece s-au descoperit numeroase cazuri în care aprobările au fost solicitate în numele unor persoane care nu necesitau asemenea îngrijiri sau care nici nu aveau cunoştinţă de faptul că li s-ar fi recomandat astfel de servicii. În acest moment, mai multe asemenea cazuri sunt în atenţia organelor de cercetare, ca urmare a sesizărilor formulate de casele de asigurări de sănătate.

CNAS precizează că dosarele pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu pot fi depuse la casele de asigurări de sănătate de alte persoane decât de beneficiarii îngrijirilor respective în urmatoarele condiţii:

– rudele de gradul I ale beneficiarilor (parinţi, soţ/soţie, copii) pot depune dosarele fără vreo împuternicire din partea beneficiarilor şi fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghişeele caselor de asigurări de sănătate;

– tutorii/curatorii legali ai beneficiarilor pot depune dosarele pe baza documentelor care atesta tutela/curatela, fără să fie necesară prezenta beneficiarilor la ghişeele caselor de asigurări de sănătate;

– celelalte persoane decât beneficiarii, rudele de gradul I sau tutorii/curatorii legali pot depune dosarele pe baza unui act notarial care împuterniceşte respectiva persoană să efectueze acest demers în numele beneficiarilor. Actul notarial poate fi emis pentru o perioadă lungă de timp, nefiind necesară reînnoirea acestuia la fiecare nouă depunere de dosar.

Totodată, CNAS face toate eforturile pentru ca asiguraţii să nu fie afectaţi de recentele modificări legislative. Astfel, s-au dat dispoziţii ca în cazurile punctuale mai deosebite, dacă asiguratul care necesită îngrijiri la domiciliu este nedeplasabil şi nu are pe cine să împuternicească să depună dosarul, acesta poate aduce situaţia respectivă la cunoştinţa casei de asigurări de sănatate în evidenţa căreia se află (telefonic sau prin alt mijloc de comunicare), iar un funcţionar al casei respective îl va consilia pentru soluţionarea situaţiei respective.

Daiana Roşca