Ministerul Sănătăţii anunţă schimbări majore pentru medicii de familie!

Florian Bodog, ministrul Sănătăţii, s-a întâlnit cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Laurenţiu MIHAI şi reprezentanţii acestei instituţii pentru a discuta propunerile de  debirocratizare a actului medical care urmează să fie cuprinse într-o Ordonanţă de modificare a Legii nr. 95 a Sănătăţii.

Ministrul Sănătătii a verificat şi stadiul implementării măsurilor de debirocratizare a actului medical deja stabilite să fie prevazute în noul Contract Cadru de acordare a asistentei medicale în anul 2018.

În acest sens este în curs de finalizare un proiect de modificare a Legii 95/2006 care va redefini medicul prescriptor, în sensul că responsabilitatea prescrierii de medicamente compensate pe baza de scrisoare medicala va reveni medicului care a elaborat schema terapeutica, în cazul în care reţeta prescrisă respectă schema de tratament. Totodată, vor fi revizuite şi protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, în sensul facilizării accesului pacienţilor la tratamente, prin extinderea categoriilor de medici prescriptori. Prin modificările legislative menţionate se are în vedere şi reglementarea situaţiilor în care medicii de familie prescriu medicamente pe baza de scrisoare medicala pentru tratamente a caror initiere si continuare intra in obligatia medicilor din specialităţile clinice, conform protocoalelor terapeutice. De asemenea, a fost propusă o modificare in sistemul informatic, astfel incat calitatea/categoria de asigurat modificata in sistem sa isi produca efectele din ziua în care a fost operată în platforma informatică (PIAS), cu excepţia datelor referitoare la naştere şi la deces.

În acest fel, se evită situaţiile în care prescripţiile şi serviciile medicale acordate pe baza informatiilor din sistemul informatic sunt imputate furnizorilor.

Una dintre masurile propuse prevede eliminarea obligativitătii medicilor de a transmite către sistemul informatic al Dosarului Electronic de Sănătate datele medicale ale pacienţilor care declară în scris că din motive de conştiinţă sau religioase, nu doresc ca aceste date să fie stocate. În proiectul Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în anul 2018 se introduc, de asemenea, o serie de prevederi de debirocratizare a activitatii furnizorilor de servicii medicale si de crestere a accesului asiguratilor la medicamente si servicii paraclinice finantate de CNAS.

Astfel, se renunţă complet la documentele pe hârtie în cadrul procesului de contractare a serviciilor medicale şi se elimină obligaţia furnizorilor de a mai completa formulare tipizate pe hârtie in activitatea curenta. Această măsură va duce la creşterea timpului efectiv acordat de către medici pentru consultarea pacienţilor. De asemenea,  noul Contract-cadru va prevedea faptul că reţetele şi biletele de trimitere la analize vor fi  onorate de orice farmacie sau laborator de pe teritoriul ţării. În prezent există restricţia că  farmacia sau furnizorul de servicii paraclinice  căruia i se adresează asiguratul să fie în contract cu aceeaşi casă de sănatate cu care se află în contract şi medicul care eliberează reţeta sau biletul de trimitere.

O altă modificare în Contractul – cadru prevede ca, în cazul în care medicul de familie nu va reuşi să-şi găsească un înlocuitor pentru perioada plecării în vacanţă, pacienţii înscrişi pe lista medicului aflat în concediu se vor putea adresa cabinetelor de medicina primară din proximitate, desemnate de medicul respectiv. Pentru  medicul de familie aflat la început de activitate sau nou venit într-o localitate, perioada acordată  pentru a-şi forma lista de pacienţi va fi extinsă de la şase luni la un an. De asemenea, a fost propusă revizuirea criteriilor de acordare a sporurilor pentru condiţiile de activitate ale cabinetelor de medicină primară şi de specialitate din ambulatoriu, prevazute în Ordinul MS/CNAS nr. 391/187/2015.

“Noile masuri agreate azi vor fi introduse într-un proiect de Ordonanţă care va fi supus aprobării Guvernului în cursul acestei luni, pe perioada vacanţei parlamentare. Doresc să creăm un sistem în care medicii să poată oferi un act medical de calitate, acordând mai mult timp consultaţiilor şi discuţiilor cu pacienţii“, a declarat Florian Bodog, ministrul Sănătăţii.

De același autor

Related Articles