Legea privind sporurile salariale pentru personalul militar, polițişti și personalul civil din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională cu acces la informații clasificate ca secret de stat, a intrat în vigoare.

Sporul la salariul de bază va fi de până la 25%, prevede un articol care completează Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Propunerea, care a aparținut unor parlamentari ai PSD și ALDE, a avut aviz negativ din partea Consiliului economic și social, care a apreciat că nu se justifică acest spor, întrucât confidențialitatea și păstrarea secretului constituie obligații de serviciu.

Nici guvernul nu a susținut propunerea legislativă, afirmând că aplicarea ei are un impact financiar semnificativ. RRA