Guvernul a adoptat  recent o ordonanță de urgență care modifică legislația insolvenței. Printre schimbările importante se află posibilitatea ștergerii a până la 50% din datoriile către stat, conversia acestora în acțiuni, vânzarea de creanțe în anumite condiții, precum si un termen de 30 de zile pentru judecarea cererii de faliment dacă debitorul nu se conformează planului sau acumulează noi datorii.
Proiectul a fost inițiat de Ministerul Finanțelor, prima formă, obținută și prezentată de Profit.ro aici, fiind ulterior modificată și avizată de Ministerul Justiției. Forma adoptată acum de Guvern acum nu aduce modificări față de a două varianta a documentului, cea avizată de Justiție, și poate fi văzută la finalul articolului.
Modificari importante:
-Se impune un prag maxim de 50% al creanțelor bugetare în total creanțe la data deschiderii procedurii dacă cererea este formulată chiar de debitor, fiind astfel urmărită întărirea regulilor referitoare la intrarea în insolvență, respectiv prevenirea intrării în procedură doar pentru a evita plata obligațiilor bugetare. Se modifică alin.(1) și (7) ale art.169, în sensul ca administratorul/lichidatorul să promoveze acțiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale, precum și reducerea de la 50% la 30% a valorii creanțelor înscrise la masa credală pentru care poate un creditor poate introduce acțiunea de atragere a răspunderii.
-De asemenea, se reglementează posibilitatea formulării căii de atac de către creditorul care deține mai mult de 30% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală împotriva hotărârii de respingere a acțiunii de atragere a răspunderii. Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfășurarea activității sale aduce pierderi sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar pot solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului.
-Cererea va trebui judecată de urgență și cu precădere, în maximum 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Astăzi, legea prevede judecarea cererii de urgență și cu precădere, dar fără să existe un termen maxim. Argumentul Guvernului este că, în practică, cererile de intrare în faliment trenează nejustificat, fiind acumulate în timp noi datorii în contul firmei insolvente. Titularul unei creanțe curente, certă, lichidă și exigibilă mai veche de 60 de zile și un cuantum peste valoarea-prag, poate solicita, oricând în timpul planului de reorganizare sau după îndeplinirea obligațiilor de plată asumate în plan, trecerea la faliment, iar cererea sa va fi judecată, de urgență și cu precădere tot în maximum 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei.
-Taxarea inversă pentru operațiunile cu risc de fraudă a fost extinsă CITEȘTE ȘI Taxarea inversă pentru operațiunile cu risc de fraudă a fost extinsă Este introdus un termen de 10 zile de analiză, de către administratorul judiciar, a cererilor de plăți pentru creanțele născute ulterior datei de deschidere a procedurii de insolvență și instituirea unui mecanism de sancționare progresivă a administratorului judiciar în cazul nerespectării acestui termen, respectiv acordarea dreptului creditorului care a formulat cererea de plăți de a solicita aplicarea unei amenzi și înlocuirea administratorului de către judecătorul sindic.
Este completată Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și cu prevederi legate de urmărirea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. Astfel, este important ca administratorul judiciar să verifice dacă aceste operațiuni au fost derulate conform avizului prealabil acordat, să verifice dacă nu s-au derulat și alte operațiuni patrimoniale bară avizul său și să dispună măsurile corespunzătoare. Doar în acest fel, supravegherea exercitată poate avea efectele urmărire, acelea de protejare a patrimoniului și de apărare a intereselor creditorilor.
Sursa:Profit.ro