fonduri-primarii-prahova

Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, Programul de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, cu un buget total de aproximativ 232 de milioane de euro, din care 189 reprezintă alocarea financiară din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar restul reprezintă co-finanțare națională. Programul are scopul de a sprijini dezvoltarea zonei transfrontaliere, prin îmbunătățirea accesabilității și mobilității, promovarea ocupării forței de muncă, investirea în infrastructura medicală și socială, utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune, îmbunătățirea mecanismelor de prevenire a riscurilor, încurajarea cooperării instituționale.
În aria eligibilă a acestui program sunt cuprinse patru județe din România (Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș) și patru județe din Ungaria (Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes și Csongrad).
Programul va finanța proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din aria eligibilă, din următoarele domenii (axe prioritare):
– Axa prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor;
– Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor;
– Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere;
-⁠ Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății;
– Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și a gestionării dezastrelor;
– Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni;
-⁠ Axa prioritară 7: Asistență tehnică.
Pentru axele 1-6, bugetul va fi asigurat în proporție de 85% din alocări FEDR, iar 15 % va reprezenta co-finanțare națională. Pentru axa prioritară 7, finanțarea din FEDR și co-finanțarea națională vor fi de câte 50%.
Lista orientativă a potenţialilor beneficiari va include:
– autoritățile administrației publice locale, județene, regionale şi centrale și instituțiile lor;
-⁠ organizații non-⁠profit, non-⁠guvernamentale;
– alte autorităţi relevante pentru domeniul de intervenţie al fiecărei axe prioritare.
Calendar estimativ:
– mai 2015: transmiterea Programului spre aprobare Comisiei Europene, după aprobarea lui de către Guvernele celor două state;
-⁠ septembrie 2015: aprobarea Programului de către Comisia Europeană;
-⁠ octombrie 2015: lansarea primului apel de proiecte.