Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunțat că noul contract-cadru va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.

În urma consultărilor dintre CNAS și Ministerul Sănătății, cele două instituții vor propune Guvernului prelungirea până la data de 30 iunie 2021 a termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018 (pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019).

Proiectul de contract–cadru va propune revizuirea pachetelor de servicii medicale, întărirea prevenției în sănătate prin orientarea cu prioritate a fondurilor către serviciile de profil, precum și diversificarea unor tipuri de servicii medicale necesare pentru prevenirea, monitorizarea și tratamentul unor afecțiuni. Alte propuneri au ca scop scăderea birocrației”, a declarat președintele CNAS, Adrian Gheorghe.

CNAS va publica în scurt timp calendarul consultărilor cu partenerii de dialog social, astfel încât forma finală a proiectului de contract cadru să fie definitivată în timp util, iar proiectul de act normativ să fie supus aprobării Guvernului până la data de 1 iunie 2021.