ANPC: Drepturile consumatorilor pot fi apărate şi prin acţiuni colective în instanţă, a decis Parlamentul European

O nouă lege, aprobată ieri, de Parlamentul European, va permite grupurilor de consumatori să lanseze împreună acţiuni în justiţie, în Uniunea Europeană (UE), împotriva prejudiciilor colective, şi va introduce garanţii adecvate pentru a evita procesele abuzive, potrivit unui comunicat de presă al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Astfel, în contextul noilor reglementări, este necesară constituirea unui mecanism procedural eficient care să permită doar entităţilor calificate din ţările membre, cum ar fi organismele publice sau organizaţiile consumatorilor, să reprezinte grupurile de consumatori afectaţi şi să intenteze acţiuni în justiţie, în locul caselor de avocatură, pentru a stopa sau interzice neregulile ori pentru a obţine compensaţii sau măsuri reparatorii.

Pentru a introduce acţiuni transfrontaliere în instanţă, entităţile calificate vor trebui să respecte aceleaşi criterii pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, să demonstreze că au activitate publică şi că sunt o organizaţie non-profit şi, bineînţeles, să îndeplinească criteriile prevăzute în legislaţia naţională. Noua lege votată de Parlamentul European prevede, în egală măsură, garanţii importante pentru a evita abuzul de procedură. Astfel, se foloseşte principiul partea care pierde plăteşte, care garantează că partea care nu a obţinut câştig de cauză suportă cheltuielile de judecată ale părţii care are câştig de cauză.

Pentru a preveni şi mai mult utilizarea abuzivă a acţiunilor de reprezentare, se recomandă evitarea daunelor-interese cu caracter punitiv. Totodată, pentru a intenta astfel de acţiuni, entităţile calificate trebuie să stabilească proceduri pentru a evita conflictele de interese şi influenţa externă, mai exact dacă sunt finanţate de o terţă parte, se menţionează în comunicat.

Conform noilor reglementări, pot fi introduse acţiuni colective împotriva unor comercianţi, dacă se presupune că aceştia au încălcat legislaţia UE, într-o gamă largă de domenii, cum ar fi protecţia datelor, călătoriile şi turismul, serviciile financiare, energia şi telecomunicaţiile. De asemenea, noua Directivă se referă şi la neregulile care au încetat înainte de a se iniţia sau încheia o acţiune de reprezentare.

Acest demers este necesar pentru a se interzice practica în sine sau pentru a se împiedica repetarea ei. Aceste noi reglementări îşi propun să îmbunătăţească funcţionarea pieţei interne oprind practicile ilegale şi facilitând accesul consumatorilor la justiţie„, notează ANPC.

Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre vor dispune, apoi, timp de 24 de luni să transpună actul normativ în legislaţia naţională şi de şase luni suplimentare pentru a o aplica.

De același autor

Related Articles