Acordarea ajutorului de stat pentru agricultori

Fermierii au termen până la sfarşitul lunii pentru a depune la APIA cererile de plată pentru ramdursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente ultimului trimestru al anului trecut.

Documentele trebuie depuse la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de către fermieri sau reprezentanţii oficiali ai acestora. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Fermierii pot afla lista completă a documentelor de care este nevoie la toate sediile APIA sau pe pagina de internet a instituţiei. Toate documentele necesare depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însuşite prin semnătură şi vor purta sintagma „conform cu originalul”.