Etnia germană din Reșița, la ceasul bilanțului

Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților din Reșița au organizat în anul 2020, pe lângă multe altele, chiar dacă trăim cu toții din martie 2020 în această situație pandemică, următoarele manifestări principale: „Decada Culturii Germane în Banatul Montan”, cea de a XXX-a ediție, întreaga lună octombrie, cu 39 de manifestări în 12 localități din jud. Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara,  cu cea de a 27-a Sărbătoare a „Heimat“-ului germanilor din Banatul Montan, la Caransebeș, organizată în 9 octombrie, „Zilele Literaturii Germane la Reșița” (cea de a XXX-a ediție, 4 – 6 septembrie), „Copiii desenează ținutul natal” (cea de a XV-a ediție, cu vernisajul și premierea în 2 iulie), „Primăvara culturală germană la Reșița” (cea de a XVIII-a ediție, 4 – 22 mai), „Te salut, copilărie” (cea de a XIII-a ediție, 2 iunie), „Iunie/ iulie – lunile expozițiilor” (cea de a XII-a ediție), „Gărâna în septembrie“ (cea de a XXII-a ediție, 19 – 20 septembrie), manifestarea „Mai multe lumânări în cimitirele noastre” (a XIII-a ediție, 1 – 2 noiembrie)și „Toamna culturală germană la Reșița” (cea de a XVIII-a ediție, 2 – 24 noiembrie).

În plan central au stat în acest an evenimente precum cele dedicateîmplinirii a 70 ani de la deportarea germanilor din România în fosta Uniune Sovietică (manifestări comemorative pe plan național, organizate la Reșița în perioada 24 – 25 ianuarie).

Mai multe manifestări au fost dedicate anul trecut împlinirii a 30 de ani de la constituirea Forumului Democratic al Germanilor din jud. Caraș-Severin (9 ianuarie 1990) și a 30 de ani de la apariția primului număr, la 1 februarie 1990, al publicației „Echo der Vortragsreihe = Ecoul Asociației”.

Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților din Reșița au continuat proiectul cultural „Cultură și artă în Reșița Montană“, care se va derula până la sfârșitul anului 2021, an în care vom sărbători cu toții 250 de ani de industrie la Reșița.În cadrul proiectului au avut loc diferite manifestări de cultură muzicală, expoziții de artă plastică, întâlniri literare și de dezbateri spirituale și culturale, care s-au desfășurat în Reșița veche, sau Reșița Montană, cum era oficial denumită în urmă cu mulți ani. Aceluiași eveniment îi sunt dedicate alte trei proiecte, care sunt în curs de derulare. Primul este un concurs online dedicat istoriei Reșiței,dar și a mediului înconjurător al fostei Cetăți de foc, constituit din patru etape, în total însumându-se 250 de întrebări, proiect care se va încheia în primăvara lui 2021. Din cel de-al doilea proiect fac parte Conferințele „Reșița 250: Oameni – Locuri – Fapte”. Acestea au câte un invitat special, care prezintă o temă legată de Reșița și oamenii ei, în prim-plan fiind pusă dezvoltarea ei industrială, culturală, spirituală, educațională, patrimonială, de la începuturi până în prezent. Rezultatul concret al celor 10 conferințe, ca de altfel și al concursului online, va consta în apariția câte unei cărți care să poarte pecetea celor 250 de ani de industrie. Al treilea proiect este cel de artă plastică, „Reșița 249: Timp și contratimp”, încununat cu vernisajul unei expoziție în 3 iulie, proiect care a reunit un număr de 19 artiști plastici din București, Timișoara, Jimbolia, Bocșa și Reșița.

În decembrie 2019 debuta un proiect dedicat personalităților reșițene (născute sau care au activat de-a lungul anilor aici), în total evocându-se un număr de 18 dintre cele care prin activitățile lor specifice au marcat trecerea lor în acest spațiu, lăsând urme adânci pentru posteritate.

În decursul anului 2020 a apărut mai departe publicația lunară „Echo der Vortragsreihe” („Ecoul Asociației”), precum și numerele speciale dedicate celor mai importante evenimente culturale ale etniei germane din Banatul Montan, precum și 7 cărți din cele 108 apariții editoriale apărute din 1995 până în prezent. Au apărut, de asemenea, două numere ale periodicului „info“.

În anul 2020 au fost editate 43 plicuri filatelice ocazionale precum și confecționate de către noi 41 ștampile filatelice ocazionale,aprobate, conform legislației în vigoare, de Poșta Română. De asemenea trebuie amintită medalia comemorativă dedicată deportării germanilor în fosta Uniune Sovietică, realizată în ianuarie. Au mai fost realizate și următorul produs audio și media: CD-ROM „Die Banater Berglanddeutschen = Germanii din Banatul Montan“, Nr. 18/ 2020, precum și un CD cu formația muzicală „Intermezzo”.

De asemenea a fost actualizată pagina web în limba germană www.dfbb.ro (coordonator: ing. Hugo Eduard Balazs), ca, de altfel, și pagina de Facebook a Asociației, coordonată de dr. ing. Christian Paul Chioncel.

Datorită situației pandemice, activitatea formațiilor culturale germane la Reșița a fost foarte mult restrânsă; cu toate acestea trebuie evidențiate: corul „Franz Stürmer“ (înființat la 27 mai 1991, astăzi condus de prof. Elena Cozâltea – în anul 2021 va împlini 30 de ani de activitate), formația muzicală „Banater Bergland“-Trio (formație activă din 1995, compusă în momentul de față din prof. George Gassenheimer, Vincenzo Cerra și Janny Zelko), formația de dansuri populare germane „Enzian“ = „Gențiana“ (activă din 26 iunie 1999), coordonatorii celor patru grupe de vârste – mici, mijlocii, tineri și adulți – fiind Marianne și Nelu Florea, grupul muzical „Intermezzo” (înființat în ianuarie 2016, compus în momentul de față din Marianne Chirilovici şi Lucian Duca – coordonator), soliștii George Gassenheimer și Vincenzo Cerra, cercul de pictură „Deutsche Kunst Reschitza“ (coordonat de Doina și Gustav Hlinka) și cel de sculptură „Jakob Neubauer“ (coordonator: George Molin), ambele cercuri de creație plastică aflate în acel de al 28-lea an de existență.

Şi nu în ultimul rând menţionăm activitatea neobosită a jurnalistului Gerhard Chwoika, realizatorul emisiunilor în limba germană de la Radio România Reşiţa.

Doresc un sincer LA MULTI ANI cu sănătate şi bucurii dumneavoastră şi membrilor familiei!

Mulţumesc tuturor pentru activitatea desfăşurată împreună în 2020!

(Erwin Josef Țigla)

De același autor

Related Articles