Colegi de la Radio Chişinău, stagiu la Radio România

Radio România are din nou oaspeţi de la Radio Chişinău, post al Radio România. Diana Turcanu şi Ion Sendrea sunt colegii care au veniţ de luni 1 octombrie, la un stagiu de pregătire prin programul Radio Chişinău, parte a echipei Radio România. Aceştia au fost întâmpinaţi de Maria Ţoghină, membru al CA şi realizator, coordonator al programului iniţiat de Georgică Severin, Preşedinte Director General al Radio România.

Radio Chişinău trebuie să respecte, prin conţinutul programelor difuzate, dar şi prin întreaga sa activitate, standardele asumate de către SRR. Aceasta presupune implicarea permanentă a echipelor de la Bucureşti şi Chişinău în proiecte editoriale, tehnice sau organizaţionale care să permită schimbul de experienţă şi crearea unei culturi organizaţionale comune, pornind de la aceleaşi principii şi valori.

După cum s-a subliniat şi în timpul întâlnirii pe care cei doi colegi au avut-o ieri cu Preşedintele Director General al Radio România, schimbul de experienţă trebuie să contribuie la familiarizarea cu modul de lucru al colegilor lor de la sediul SRR, la identificarea unor soluţii pentru probleme specifice, la creşterea gradului de apartenenţă la cea mai puternică organizaţie media din România, la stimularea creativităţii, generarea unor noi proiecte şi la stimularea colaborării şi comunicării directe pe paliere profesionale similare.