Universităţile din Iaşi şi Bucureşti

În mesajul adresat Adunării Deputaţilor, la 6 decembrie 1859, Alexandru Ioan Cuza spunea: „Pe lângă învăţământul Literelor, facultăţile de Ştiinţe, de Drepţ de Medicină sunt negreşit trebuincioase, dar starea de astăzi a României şi viitorul ei cer numaidecât o facultate de ştiinţă economică şi administrativă, precum şi o facultate de ştiinţă agronomică, industrială şi comercială.“ Era nevoie, aşadar, de învăţământ superior.

În Moldova, lucrurile erau mult mai avansate. La 1 ianuarie 1851 domnul Grigore Alexandru Ghica sancţiona „Aşezământul pentru reorganizarea învăţăturilor publice“. Se prevedea crearea unui învăţământ public gratuit şi universal în limba naţională, cu un învăţământ primar, secundar şi superior. Cel superior trebuia organizat în patru facultăţi, unite într-o Academie. Dar avea să mai dureze încă un deceniu până la crearea Universităţii din Iaşi.

Dincoace de Milcov, la 31 august 1863, constatând lipsa cadrelor didactice pentru învăţământul secundar, Consiliul superior al instrucţiunii publice (care înlocuise, în 1862, Eforia Şcoalelor) propune înfiinţarea Facultăţii de Litere şi a celei de Ştiinţe.

Află toată povestea pe siteul eualegromania