Restabilirea domniilor pământene care pun capăt unui veac de domnii fanariote

După înfrângerea lui Tudor Vladimirescu, Poarta a ocupat militar Principatele. Sub presiune internaţională, a convocat două delegaţii de boieri, una din Ţara Românească, cealaltă din Moldova, care să formuleze cerinţele ţării.

La 1 iulie 1822 au fost numiţi domnii pământeni: Ioniţă Sandu Sturdza, în Moldova, respectiv Grigore Dimitrie Ghica în Ţara Românească, care puneau capăt unui veac de domnii fanariote. Situaţia Principatelor era disperată. De teama ocupaţiei otomane, foarte mulţi locuitori fugiseră, se vorbea despre „bejenia cea mare“. De altfel, primele domnii pământene aveau să se încheie la fel.În 1828, când a izbucnit războiul otomano-ruş la Bucureşti, nota un martor ocular, străzile „au fost pline de mii de vehicule, încărcate cu femei, copii, animale […] încrucişându-se, sfărâmându-se, fugind fără să ştie unde“.

Află toată povestea pe siteul eualegromania