Junimea şi dezbaterea despre căile modernizării României

273

Nu se ştie data exactă a fondării Societăţii „Junimea“: în octombrie 1863 sau în primăvara lui 1864.

Membrii fondatori hotărâseră că acest aspect nu va fi cercetat, aşa că se spunea în glumă: „originea «Junimii» se pierde în noaptea timpurilor“. Denumirea i-a fost dată de Theodor Rosetti, după ce iniţial altcineva propusese „Ulpia Traiana“. Sunt elemente care arată spiritul ce domnea iniţial la „Junimea“. La dezbateri, „seniorii“ stăteau „tologiţi“ pe canapele, în vreme ce „caracuda“ se aşeza pe scaune. După ora 22.00 discuţiile încetau şi se servea ceaiul. „Caracuda“ se repezea hămesită, cerând să se deschidă uşile salonului, iar trataţia era repede sfeterisită.

Pe la începuturi, când întâlnirea se ţinea la Titu Maiorescu, „la Trei Ierarhi, tradiţia cerea să se joace Hora Unirii în colţ la Petrea Bacalul“, la plecare, îşi amintea Iacob Negruzzi. Deşi „Junimea“ a debutat ca o societate care nu agrea politica, cele mai reprezentative figuri ale sale au pătruns, după câţiva ani, pe terenul luptelor politice. Au început să absenteze cu lunile, ceea ce va duce la diluarea şedinţelor.Mutarea definitivă a lui Maiorescu, sufletul „Junimii“, la Bucureşti a dat o grea lovitură activităţii societăţii. Slavici descria astfel atmosfera, în decembrie 1877: „Întrunirile literare de aici merg mai bine decât în anul trecut şi lumea începe a le da o oareşcare importanţă. Se înţelege, ele nici pe departe nu sunt ceea ce este «Junimea». Lipseşte inima şi eu cred că în Bucureşti ea va lipsi întotdeauna. E rea atmosfera“.

Află toată povestea pe siteul eualegromania