Emil Racoviţa – fondatorul biospeologiei

170

La propunerea lui Grigore Antipa, în 1920, Emil Racoviţă era ales membru al Academiei Române, cu 21 de voturi din 21. În discursul său, Antipa îi aducea un elogiu care justifică pe deplin prezenţa acestui savant între cele 100 de momente esenţiale ale istoriei noastre.

„Lucrările sale ştiinţifice din acest scurt timp, cunoştinţele sale solide din toate ramurile zoologiei, ochiul său de ager observator şi judecata sa cumpănită şi nu mai puţin eminentele sale calităţi personale de bun camarad au atras atenţiunea asupra sa şi au făcut să fie recomandat d-lui de Gerlache, conducătorul expediţiei belgiene antarctice, ca zoolog al acestei mari expediţii ştiinţifice, care în anii 1897-1899 a îndeplinit o importantă operă. Belgica a fost primul vas care a iernat în regiunile antarctice. […] Întreaga parte zoologică a expediţiei i-a fost încredinţată lui. […] Numeroasele monografii publicate în urmă de către diferiţii specialişti, care au prelucrat materialul faunistic recoltat de Racoviţă, arată cu cât de multă pricepere şi-a îndeplinit el sarcina ce şi-o luase şi de ce mare preţ erau datele biologice adunate de dânsul pentru cunoaşterea desfăşurărei vieţii în acele regiuni, până atunci neexplorate încă.“

Află toată povestea pe siteul eualegromania