IPA

O reuniune de lucru pe tema proiectelor transfrontaliere comune ce vor fi depuse spre finantare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, programarea 2014-2020 s-a desfăşurat  la Secretariatul pentru Dezvoltarea Interegională şi Administraţia Locală din Novi Sad. Principala temă a discuţiilor a fost analiza potenţialelor proiecte de interes pe domenii strategice şi punctuale. Din delegaţia română au făcut parte  Miu Nicolae Ciobanu, prefectul judetului Caras-Severin,  Eugen Dogariu, prefectul judetului Timiş,  Stefan Imre, ministru consilier pe probleme economice si comerciale în cadrul Ambasadei României la Belgrad, precum si reprezentanti ai consiliilor judeţene din cele trei judeţe. Din Republica Serbia au participat prefecţii districtelor Branicevo, Banatului Central şi Banatului de Nord, consulul general al Republicii Serbia la Timişoara, domnul Lazăr Manojlovic şi reprezentanţi ai Cancelariei pentru integrarea europeană a Guvernului Republicii Serbia.

Prefectul judetului Caras-Severin,  Miu Nicolae Ciobanu, a propus elaborarea unui proiect regional pe axa prioritară 1-Promovarea ocupării şi întărirea serviciilor de bază pentru o dezvoltare incluzivă – Domeniul 1-3 – incluziunea socială şi culturală, în parteneriat cu Institutiile Prefectului Caras-Severin si Timis din România si Prefecturile Districtelor Banatului de Sud, Centru si Nord din Serbia, pe baza valorile comune socio-culturale si administrative. Proiectul urmăreşte realizarea unui parteneriat instituţional, materializat prin acţiuni bilaterale structurate pe palierele de competenţă ale instituţiilor partenere, având ca obiectiv creşterea capacităţii instituţionale la nivel transfrontalier prin crearea unei structuri parteneriale regionale, informale, de dezvoltare şi integrare în domenii cheie de incluziune socio-culturală, economică şi administrativă.

Prefecţii districtelor din Republica Serbia au prezentat stadiul la care au ajuns proiectele stabilite anterior cu partea română, urmând a fi depuse la momentul în care se va lansa programul. Astfel, s-a putut constata că studiile de fezabilitate pentru cea mai mare parte dintre proiectele strategice au fost demarate şi se află în stadii avansate de lucru.