Mass media minoritară în prim plan

Cea de-a doua Conferință Europeană dedicată Mass Media în Limbile Minorităţilor Naţionale, desfăşurată la Novi Sad sub genericul „Este oare mass media în limbile minorităţilor un patrimoniu cultural”,  s-a încheiat la sfârşitul săptămânii trecute. Manifestarea a reunit oaspeţi din Germania, Danemarca şi Lituania.
În cadrul conferinţei s-au desfăşurat sesiuni plenare în patru domenii, unele din temele acestora fiind şi influenţa mass media în limbile minorităţilor asupra procesului de integrare în spaţiul comunitar, autoreglementarea mijloacelor de informare şi jurnalismul întreprinzător. Desigur, toţi participanţii conferinţei vor beneficia în viitor de schimbul de experienţă care s-a petrecut în cele trei zile, ei fiind entusiasmaţi şi pentru prezenţa tinerilor la toate sesiunile şi prelegerile susţinute. RTV RS