Casa de Presă şi Editură ”Libertatea”, care din 1945 publică permanent ziarul
săptămînal cu acelaşi nume, în limba română, sărbătoreşte astăzi 74 de ani de existenţă.

La cei 74 de ani, Casa ,,Libertatea” a devenit o emblemă a minorităţii române
din Voivodina şi Serbia, vîrstă la care, încă are o misiune foarte importantă
şi responsabilă.

Pe lîngă funcţia lui primară de informare a comunităţii româneşti, săptămînalul „Libertatea” contribuie şi la păstrarea limbii, tradiţiei, culturii şi spiritualităţii românilor din Banatul Sîrbesc.

Săptămînalul „Libertatea” a dat valori de-a lungul timpului, în spiritul unităţii românilor din acest spaţiu, fiind purtătorul numărul unu al mesajului celor de aici.

Cei 74 de ani de activitate împliniţi de ziarul „Libertatea” au dus la confirmarea unei identităţi naţionale.

Practic, ziarul reprezintă o respiraţie a etnicilor români care trăiesc în Banatul Sîrbesc.

Casa de Presă şi Editură Libertatea este singura instituţie pe care o au românii, pe lîngă Biserică.

Pe lîngă săptămînal, CPE Libertatea păstoreşte revistele BUCURIA COPIILOR, TINEREŢEA – fostă Tribuna tineretului – , revista de artă şi cultură transfrontalieră LUMINA, precum şi Editura LIBERTATEA, la care apar anual aproximativ 20 de titluri.

Astăzi, la ceas aniversar, urăm colegilor, slujitori ai condeiului românesc din Banatul istoric, multă sănătate, putere de muncă şi mulţi cititori! LA MULŢI ANI!