Programul Tomata la un nou început în Caraş-Severin

Primul legumicultor din Caraş-Severin înscris în Programul de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023 este din localitatea Constantin Daicoviciu.

Conform specialiştilor Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană, cererile de aderare în program se pot depune zilnic la sediul instituţiei din Reşiţa până cel târziu la 1 aprilie, iar noutatea din program este că se va efectua doar o singură verificare, după notificările transmise de către potenţialii beneficiari, cu cel puţin 10 zile înainte de recoltarea producţiei.

Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, trebuie să depună la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană o cerere de înscriere în program, care va fi  însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

b) copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023;

c) împuternicire/procură şi o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Anul trecut, de Programul “Tomata” au beneficiat 18 legumicultori, care au încasat în total 267.165 de lei pentru ambele cicluri de producţie.

Sursa foto: DAJ Caraş-Severin

De același autor

Related Articles