În viziunea UVT, serviciile pentru studenții cu dizabilități sunt o responsabilitate colectivă, a întregii comunități academice, ceea ce înseamnă impulsionarea participării cadrelor didactice universitare la sprijinirea și implementarea acestora. Este dovedită de mai mulți ani susținerea acestei politici publice în universitatea timişoreană.

Unul dintre beneficiarii acestui program devine în această vară absolvent al UVT. Este vorba de Vlad Emanuel Ion, care a studiat în cadrul programului de licență de Kinetoterapie și motricitate specială, din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. Vlad este unul dintre studenții cu dizabilități, nevăzător, căruia i-a fost oferită o bursă pentru acoperirea completă taxei presupuse de înscrierea la acest program de licență, dar și a cazării pentru el și un însoțitor, în căminul UVT.

Mai mult decât o datorie umană, susținerea studenților cu dizabilități este, pentru comunitatea academică a UVT, o responsabilitate instituțională, asumată chiar prin Carta universitară a UVT. Considerăm că o viață de înaltă calitate, în comunitatea locală și universitară, este definită și prin condiții adaptate de studii oferite celor cu nevoi speciale, prin care să promovăm incluziunea acestora, iar în acest sens oferim an de an un pachet de servicii speciale dedicat acestei categorii de studenți. Îi felicit pe toți studenții UVT înscriși în acest program. Îl felicit pe Vlad Emanuel Ion, absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport la finalul acestui an universitar, pentru ambiția și energia lui pozitivă, care l-au ajutat să-și depășească limitele și să-și finalizeze cu bine studiile de licență, în cadrul programului special de servicii oferite de UVT pentru segmentul studenților cu dizabilități. Exemplul tenacității lui Vlad Emanuel Ion este grăitor pentru întreaga noastră comunitate, ne arată ce înseamnă reușita, dincolo de greutățile vieții, care sunt uneori inevitabile”, subliniază rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Universitatea de Vest din Timișoara este un pionier în spațiul universitar românesc în domeniul serviciilor specializate pentru studenții cu dizabilități. Activitatea din acest domeniu este structurată prin Carta Universității  de Vest din Timișoara și reglementată prin Cadrul de Incluziune al Studenților cu Dizabilități, adoptat prin hotărâre a Senatului UVT. Practicile stipulate în procedura de față sunt în acord cu cele din universitățile europene și nord-americane.  Obiectivele facilitării unui proces educațional adecvat pentru studenții cu dizabilități sunt:

  • Crearea cadrului instituțional de sprijin pentru studenții cu dizabilități din UVT;
  • Dezvoltarea accesibilității UVT pentru studenții cu dizabilități;
  • Asigurarea interfeței dintre studenții cu dizabilități și cadrele didactice, în vederea implementării de măsuri educaționale specifice;
  • Oferirea de consiliere educațională și psihologică studenților cu dizabilități;
  • Oferirea de sprijin în integrarea studenţilor cu nevoi speciale din UVT, prin punerea la dispoziția acestora a tehnologiilor de asistare, prin accesibilizarea spatiilor de învățământ, precum şi prin adaptarea metodelor de predare și evaluare în funcție de tipul și gradul de deficiență.

Informații despre aceste servicii speciale, destinate studenților cu dizabilități, se găsesc în centrele de informare web CCADIS și ACCESIBILITATE.