A mai rămas foarte puțin timp până când aspiranții la studii universitare pot începe oficial procesul de admitere la UVT, prin intermediul platformei online special creată pentru a face înscrierea candidaților mai facilă. Până atunci, elevii se pot informa despre toate oportunitățile pe care UVT le oferă, găsind informațiile de interes pentru ei pe site-ul UVT dedicat procesului de admitere.

Ca o o premieră, toate categoriile de locuri finanțate public (numite și „fără taxă”) sunt în acest an suplimentate, cumulând cel mai mare număr total al locurilor din ultimii ani.

În ciclul de studii universitare de licență, cele 2.300 de locuri fără taxă sunt repartizate după cum urmează:

• Facultatea de Arte și Design – 119;

• Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – 172;

• Facultatea de Drept – 138;

• Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor – 521;

• Facultatea de Educație Fizică și Sport – 98;

• Facultatea de Fizică – 67;

• Facultatea de Litere, Istorie și Teologie – 324;

• Facultatea de Matematică și Informatică – 239;

• Facultatea de Muzică și Teatru – 78;

• Facultatea de Sociologie și Psihologie – 250;

• Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării – 198;

• la nivelul UVT, pentru candidații de etnie romă – 15;

• la nivelul UVT, pentru candidații din medii socio-economice defavorizate/proveniți din sistemul de protecție socială/centre de plasament – 15;

• la nivelul UVT, pentru candidații absolvenți ai liceelor din mediul rural – 66;

În ciclul de studii universitare de masterat, locurile bugetate sunt repartizate astfel:

• Facultatea de Arte și Design – 71;

• Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – 105;

• Facultatea de Drept – 68;

• Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor – 371;

• Facultatea de Educație Fizică și Sport – 62;

• Facultatea de Fizică – 56;

• Facultatea de Litere, Istorie și Teologie – 170;

• Facultatea de Matematică și Informatică – 139;

• Facultatea de Muzică și Teatru – 45;

• Facultatea de Sociologie și Psihologie – 145;

• Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării – 93;

• la nivelul UVT, pentru candidații de etnie romă – 5;

• la nivelul UVT, pentru candidații din medii socio-economice defavorizate/proveniți din sistemul de protecție socială/centre de plasament – 20;

• pentru programele de studii universitare de masterat didactic – 50.

Elevii de performanță, motivați și orientați spre un parcurs educațional cu rezultate la superlativ, pot beneficia de facilități și oferte diversificate prin înscrierea la Universitatea de Vest din Timișoara, constând în subvenții și burse, integrarea în proiecte de cercetare, facilitarea participării la conferințe naționale și internaționale, flexibilitate pentru personalizarea unui traseu educațional prin alegerea disciplinelor și a celorlalte activități didactice și de cercetare din cadrul altor facultăți, dar și cazare și acces cu abonament la bibliotecă, acces la bazele sportive și la seria de evenimente speciale pe care UVT le organizează.