Vineri, 28 septembrie 2018, s-au derulat 3 ședințe succesive ale Consiliului Local Municipal, cu o ordine de zi complexă și de actualitate.
În cadrul primei ședințe ordinare, s-a aprobat Regulamentul de Organizare si Funcționare a Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad. De asemenea, consilierii au aprobat și Regulamentul de Organizare si Funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu prin „Compartimentul Asistență la Domiciliu”.
Consilierii au aprobat, de asemenea, constatarea încetării de drept a folosinței gratuite atribuite prin Hotărârea nr. 272/1997 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind transmiterea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv UTA a Bazei sportive “Hellas”.
Alte puncte ale ordinii de zi au atins aspecte vizând atribuirea unor locuințe sociale, reglementarea situației unor terenuri și informări cu privire la activitatea unor agenți economici în luna octombrie 2018.
A urmat şedinţa extraordinară, în cadrul căreia consilierii au aprobat, printre altele, Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de soluții privind selectarea unei machete sculpturale și realizarea, respectiv montarea unei replici a bustului publicistului şi omului politic Ioan Rusu Şirianu, pe soclul existent în P-ța George Enescu.
Şedinţa de îndată a avut ca subiect central alocarea din bugetul local a 8.300.000 lei pentru CET Hidrocarburi, pentru ca instituţia să achite consumul de gaze naturale către furnizor. Banii au fost oferiţi cu titlul de „subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei”.