Tinerii pot primi teren gratuit de la Primăria Reșița

Conform prevederilor Legii nr. 15/ 2003, primăria oferă sprijin tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Municipalitatea reșițeană anunță persoanele interesate că mai sunt libere 2 parcele de teren în zona Lend, pe str. Zorilor, pentru dare gratuită în folosință. De asemenea, mai există solicitări pentru Cartierul Francez din drumul Lupacului.

Solicitanții pot depune cereri la sediul Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, aflat pe strada Petru Maior nr. 2, bl.800, Registratură, et.3, însoțite de următoarele documente necesare stabilirii punctajului privind acordarea dreptului de folosință gratuită:

  • Cerere;
  • Copiile cărților  de identitate (soț, soţie precum şi a celorlalte persoane  care locuiesc  împreună);
  • Certificat căsătorie;
  • Certificatele de naştere ale copiilor  (dacă este cazul);
  • Adeverință cu salariul net pe ultima lună (soţ, soţie);
  • Adeverinţă de la asociația de proprietari/locatari cu numele persoanelor care locuiesc împreună cu titularul cererii şi gradul de rudenie cu acesta ( în cazul în care solicitanții locuiesc în  blocuri de locuinţe);
  • Contractul locuinţei pe care solicitanţii o  ocupă  în prezent;
  • Diploma ultimei şcoli absolvite;
  • Declaraţie notarială prin care să rezulte că  solicitantul  împreună cu soţia/soţul nu deţin şi nici nu au  deţinut  în proprietate o locuinţă sau teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală pe teritoriul României.

De același autor

Related Articles