Comercianţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Caransebeş vor trebui să achite o taxă specială la Compartimentul Autorizări şi Control Comercial al primăriei. Conform unei hotărâri a Consiliului Local, de luna aceasta, agenţii comerciali cu activitate în domeniul construcţii vor plăti o taxă de 500 de lei, iar cei care desfăşoară comerţ sezonier, gen parcuri de distracţii, o taxă de 100 de lei, pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare provizorie. Până acum, pentru emiterea autorizaţiei provizorii, agenţii economici plăteau 80 de lei, excepţie făcând cei din domeniul alimentaţiei publice.