O clădire monument, şcoala Pittner din Reşiţa va fi reabilitată şi transformată într-un centru cultural multifuncţional. Primăria Reşiţa a anunţat că a fost aprobată cererea de finanţare prin Programul RO-CULTURA.

Proiectul în valoare de 1,841 milioane de euro, fonduri nerambursabile este implementat de municipalitate în parteneriat cu Asociaţia Euroland Banat şi o organizaţie din Islanda. În prezent, imobilul de pe Strada Furnalelor se află într-un amplu proces de conservare, din cauza stării de degradare.

Cererea de finanțare nerambursabilă depusă de Primăria Reșița pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea patrimoniului cultural – Centru expozițional și de evenimente” a fost aprobată! Derulat prin Programul RO-CULTURA, proiectul este finanțat prin granturile Spaţiului Economic European, format din statele UE și 3 dintre statele membre ale Asociaţiei Europeane a Liberului Schimb: Norvegia, Liechtenstein și Islanda. Proiectul implementat de Primăria Reșița în parteneriat cu Asociația Euroland Banat și o organizație din Islanda vizează restaurarea imobilului de pe Strada Furnalelor în care, până în 1948, a funcționat Școala Pittner, precum și transformarea lui într-un Centru expozițional și de evenimente.

[FOTO] O clădire monument din Reşiţa a ajuns o ruină

[FOTO-AUDIO] O clădire monument din Reşiţa va fi reabilitată printr-un proiect cultural de amploare

Nouă monumente istorice vor fi restaurate prin Programul RO-CULTURA. În total, au fost depuse 27 de cereri de finanţare.

În urma evaluării administrative și a eligibilității 7 proiecte au fost respinse ca neconforme, iar 20 au fost admise în etapa de verificare tehnico-financiară. Dintre acestea, 17 proiecte au obținut un punctaj egal cu sau mai mare de 70 de puncte, iar 3 proiecte nu au întrunit pragul minim. Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 16.000.000 Euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Printre solicitanții eligibili s-au numărat instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.), unitățile administrativ-teritoriale, ONG-urile și IMM-urile.

Lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul apelului Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice