Sancţiuni contravenţionale în valoare de aproape 29 de mii de lei aplicate de ITM Caraş Severin

În luna octombrie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 219 controale, fiind dispuse angajatorilor 307 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de 28.900 lei.

Principalele deficienţe identificate:

– neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc; dosar de personal incomplet; lipsă regulament intern; întocmire defectuoasă a foilor colective de prezenţă; lipsă notificare inspectorat pentru munca prestată noaptea; neacordare repaus săptămânal; plasare forţă de muncă în străinătate efectuată fără respectarea condiţiei de a se constitui ca agent de plasare forţă de muncă – cod CAEN 7810 şi de a se înregistra la inspectoratul teritorial de muncă; efectuarea activităţii de mediere a carei finalitate o reprezintă stabilirea unui alt tip de raport juridic decât cel de muncă; desfăşurarea fără autorizaţie a activităţii specifice agentului de muncă temporară;

– neîntocmirea planului propriu de securitate şi sănătate în muncă al şantierului; macara în funcţiune fără a avea verificarea ISCIR; utilizare polizor fără a avea montat ecran de protecţie; căi şi poteci de acces în parchetul forestier nesemnalizate corespunzător; nedesemnarea coordonatorului de securitate şi sănătate în muncă la şantierul de construcţii; neefectuare examen medical periodic; nepunere la dispoziţia lucrătorilor a trusei de prim ajutor; etc.

La 5 angajatori au fost identificate 11 persoane care prestau activitate fără să aibă întocmit în formă scrisă contract individual de muncă; domeniile de activitate ale angajatorilor sancţionaţi pentru muncă nedeclarată fiind: construcţii (8 persoane); exploatare forestieră (2 persoane); restaurante (1 persoană).

Au fost comunicate de către angajatori 5 evenimente care au avut ca urmări 5 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la finalizarea cercetărilor se va stabili dacă sunt accidente de muncă sau în afara muncii.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 345 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 8 contracte colective de muncă şi 1 act adiţional de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă.

La solicitarea scrisă a salariaţilor sau a unor foşti salariaţi, s-au întocmit 127 certificate ce conţin informaţii referitoare la activitatea desfăşurată la diverşi angajatori.

De același autor

Related Articles