QS World University Rankings: UVT şi alte trei universităţi din Consorţiul Universitaria sunt prezente în top!

Rezultatele clasificării QS World University Rankings pentru anul 2019,  poziţionează Universitatea de Vest din Timişoara în topul celor mai bune 1000 universităţi din 85 de ţări din lume, fiind evaluate 4763 de universităţi din 151 de ţări. UVT se remarcă în top mai ales prin rezultatele obţinute la indicatorii privind reputaţia în rândul comunităţii academice internaţionale şi reputaţia în rândul angajatorilor, regăsindu-se în top 501+ mondial cu rezultatele obţinute la aceşti doi indicatori.

Evaluarea a presupus analiza specializată a răspunsurilor la studiile anuale ale QS cu privire la reputaţia în rândul comunităţii academice şi la reputaţia în rândul angajatorilor. Astfel, au fost analizate peste 83.000 de răspunsuri ale membrilor comunităţii academice internaţionale cu privire la activitatea de cercetare ştiinţifică şi aproximativ 43.000 de răspunsuri ale angajatorilor din întreaga lume cu privire la absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior evaluate. De asemenea, s-a evaluat gradul de internaţionalizare, numărul total de studenţi, precum şi numărul citărilor lucrărilor de cercetare ştiinţifică, prin analiza informaţiilor indexate în baza de date bibliografică şi bibliometrică Scopus a Elsevier. Astfel, QS a analizat peste 97 de milioane de citări (2012-2017) a mai mult de 14 milioane de lucrări ştiinţifice (2011-2016).

Bazat pe şase indicatori de performanţă, clasamentul este conceput pentru a evalua universităţile în patru domenii: cercetare, predare, inserţie profesională şi internaţionalizare. Ponderea atribuită indicatorilor de performanţă este: Academic reputation – 40%, Employer reputation – 10%, Student-to-faculty – 20%, Citations per faculty – 20%, International faculty – 5%, International student – 5%.

Din România, doar cinci universităţi sunt prezente în această clasificare internaţională publicată încă din 2004: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea Politehnica Bucureşti, patru dintre ele fiind membre ale Consorţiului Universitaria.

(Ada Botezan)