Proces de admitere exclusiv online la Universitatea de Vest Timişoara în anul 2020

UVT desfășoară, cu toate resursele disponibile, transformarea rapidă în „Universitate online”, ca formă adaptată a realizării proceselor de predare-învățare-examinare, completând, prin utilizarea mijloacelor digitale moderne, formatul clasic al activităților universitare față în față, o adaptare firească în contextul limitărilor impuse de starea de urgență și epidemia noului coronavirus.

După ce toate procesele educative au fost migrate în semestrul al doilea din acest an universitar spre formatul online, dar și după ce a fost inițiată și organizarea Ceremoniei Digitale de Absolvire 2020, care va fi difuzată live streaming în 18 iulie, în această săptămână au fost elaborate procedurile necesare admiterii online, într-o formă structurată, care va cuprinde toate etapele admiterii.

Pentru a veni în sprijinul siguranței candidaților, pentru a respecta normele de sănătate publică recomandate și pentru a valorifica epoca digitalizării în care trăim, procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara a fost simplificat și modelat digital, pentru desfășurare exclusiv în online.

Candidații se vor putea înscrie pe o platformă digitală, accesibilă la adresa web https://admitere.uvt.ro/, unde vor completa date personale, vor încărca documentele justificative și își vor exprima opțiunile pentru programele de studii universitare pe care doresc să le parcurgă. Tot acolo vor și confirma locul, în cazul în care sunt admiși, și vor accepta condițiile contractului de studii, nefiind nevoie să se prezinte fizic la sediile Universității de Vest din Timișoara în această vară. Până la începutul anului universitar 2020-2021, fiecare candidat va trebui să prezinte și în original documentele încărcate pe platforma de admitere, pentru certificarea acestora de către responsabilii procesului de admitere, dar ulterior acestui proces.

În premieră pentru UVT, începând de miercuri,12 mai, candidații se pot preînscrie, accesând platforma de admitere și intrând în contact cu echipa UVT. Procesul de înscriere se poate finaliza în momentul în care candidatul intră în posesia diplomei de Bacalaureat – pentru înscrierea la un program de studii de licență -, respectiv a diplomei de licență (pentru înscrierea la studiile universitare de masterat).

Am pregătit un nou portal web pentru gestionarea comunicării publice și a procedurilor aferente sesiunii de vară a admiterii 2020 la UVT, site-ul are adresa https://admitere.uvt.ro/.

Prin intermediul acestui suport online am integrat toate procedurile necesare acestei sesiuni de admitere, din vara 2020, când suntem în fața unei noi premiere la UVT, semnificativă pentru procesul de transformare în universitate online: transferul tuturor etapelor admiterii în regim exclusiv online.

Îi așteptăm pe toți tinerii talentați să se informeze despre programele pentru care organizăm admiterea în această vară, numărând peste 170 de specializări, pe toate cele trei cicluri educaționale, licență, master și doctorat.

E foarte posibil ca integrarea online a etapelor admiterii din acest an să motiveze suplimentar tinerii pentru a se înscrie la facultate, chiar suntem optimiști în acest sens, creșterea numărului de candidați ar reprezenta o confirmare a speranțelor noastre față de relansarea pe care o așteptăm, după cele două luni de stare de urgență.

Vă așteptăm cu drag la UVT. Preînscrierea este deschisă oficial, începând de azi!”, este mesajul public al rectorului UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea, transmis cu ocazia anunțării acestei premiere de la UVT.

Chiar dacă, inițial, pentru procesul de admitere la toate programele de studii universitare de licență erau programate probe scrise de evaluare (sau de testare a aptitudinilor artistice sau sportive), având în vedere restricțiile impuse de pandemia Covid-19, pentru a garanta atât siguranța candidaților cât și respectarea normelor de sănătate publică, dar și pentru a asigura un proces de admitere echitabil, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a decis ca în anul 2020 procesul de admitere la studiile universitare de licență să se desfășoare ținându-se cont exclusiv de rezultatele la examenul de Bacalaureat (media generală și notele obținute la probele scrise), după formule de calcul stabilite prin metodologiile specifice privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere ale fiecăreia dintre cele 11 facultăți ale universității.

În acest moment rezultatele la examenul de Bacalaureat oferă singurele instrumente naționale disponibile în România, utile pentru a asigura o clasificare obiectivă și echitabilă a candidaților.

În plus, pentru a asigura respectarea criteriilor meritocratice,  pentru promoția ce începe studiile universitare de licență în anul 2020 se va realiza o nouă reclasificare a studenților pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă, programată după sesiunile de examene aferente primului semestru de studii, la finalul lunii februarie 2021, nu după primul an de studii, ca până în prezent.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) vine și în sprijinul candidaților care încă nu sunt convinși cu privire la programul de studii universitare ce li se potrivește cel mai bine. Astfel, prin intermediul platformei YTM, aceștia pot completa gratuit un test de orientare vocațională, iar apoi pot solicita o sesiune de consiliere cu unul dintre reprezentanții Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din UVT, urmând ca fie îndrumați către opțiunile universitare ce răspund profilului propriu.

Pentru a asigura accesul la studii universitare pentru toți candidații interesați, UVT va organiza mai multe centre de admitere în județele din bazinul de selecție al universității, unde candidații vor putea să completeze formularul de înscriere online cu sprijinul reprezentanților UVT și unde vor putea să-și certifice conform cu originalul documentele necesare procesului de admitere, cu respectarea tuturor normelor de igienă și sănătate publică.

Oferta educațională prin care cele 11 facultăți ale UVT vin în întâmpinarea candidaților reunește 75 de programe de studii universitare de licență și peste 100 de programe de studii universitare de masterat, din 34 de domenii de studii universitare aparținând sferei științelor exacte și ale naturii, științelor sociale și economice, științelor umaniste, artelor și științei sportului și educației fizice.

Cele mai citite

Related Articles