Prefectul a tras linie şi a făcut calcule

La sediul Palatului Administrativ din Reşiţa a fost prezentat astăzi bilanţul activităţii desfăşurate de angajaţii Prefecturii Caraş-Severin în anul 2018. În cadrul şedinţei, prefectul Matei Lupu a apreciat că activitatea a fost bună, dar s-au constatat şi lipsuri:

„Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin pentru anul 2018 a fost structurat în concordanță cu obiectivele strategice pe care instituția are obligația de a le îndeplini în conformitate cu prerogativele legale, cu Planul anual de management instituţional pentru anul 2018, respectând structura transmisă de Ministerul Afacerilor Interne.
Având în vedere volumul mare de muncă necesar a fi efectuat la nivelul întregii instituții, conform atribuțiilor conferite de lege prefectului, s-a constatat că este necesară creșterea numărului de salariați, astfel încât să se asigure acoperirea integrală și optimă a activităților prioritare ale prefectului. Deasemenea în cursul anului 2018, au fost constatate disfuncţionalităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă, îndeosebi legate de comunicarea evenimentelor, netransmiterea rapoartelor operative şi a evaluărilor finale de la nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin sau societăţi comerciale. Având în vedere volumul mare de documente emise/gestionate de către instituție, au existat dificultăți în păstrarea acestora în depozitul de arhivă care este situat intr-un spațiu restrâns, fiind necesară extinderea acestuia sau identificarea unei locații suplimentare, demersurile în acest sens au început în anul 2018 urmând a fi finalizate în cursul anului 2019”.

La şedinţa de bilanţ au fost prezenţi prefecţii judeţelor Mehedinţi şi Hunedoara, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, reprezentanţi ai structurilor teritoriale ale MAI şi instituţiilor publice judeţene, primari şi viceprimari ai localităţilor din judeţ, deputaţii Luminiţa Jivan şi Ion Tabugan, respectiv senatorul Ionuţ Chisăliţă.

(Sebastian Dragomir)