Județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Hunedoara au accesat sau urmează să contracteze, prin ADR Vest, proiecte europene în valoare de peste un miliard de euro.

Analiza a fost făcută ieri, la Deva, unde s-a reunit Consiliul  pentru Dezvoltare Regională Vest. În Regiune au fost contractate sau se află în curs de contractare 557 de proiecte, în valoare totală de 1,06 miliarde euro, din care 807 milioane euro finanțare nerambursabilă.

De asemenea, membrii CDR Vest au fost informați cu privire la aprobarea de către Guvern a supracontractării tuturor proiectelor aflate în rezervă în cadrul POR pe axele prioritare 3 (3.1.C) – Eficiență energetică – Iluminat public, 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile pentru municipiile reședință de județ, 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. Decizia supracontractării vine ca urmare a demersurilor realizate prin Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ROREG). La nivelul Regiunii Vest, acest lucru înseamnă că vor putea fi supracontractate în total 90 de proiecte care se aflau în rezervă, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 223,80 milioane euro. Ele urmează să continue procesul de evaluare și selecție în vederea contractării.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ care coordonează politica de dezvoltare regională la nivelul regiunii şi implicit activitatea ADR Vest. CDR Vest are 16 membri – este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale – municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii.

Consiliul este condus în prezent de către președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora, în calitate de președinte, și de către președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra – vicepreședinte.