[FOTO] Sesiuniunile de aplicare a mecanismelor cu tema- Educatia Incluziva se vor desfăşura la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Reșița

Inspectoratul Școlar Judeţean Caraș-Severin, în calitate de Partener 2 în cadrul în cadrul proiectului POCU/73/6/6/106757 EduForm-EDUcație incluzivă de calitate prin FORMare profesională continuă, organizează în data de 18.06.2018, între orele 8.00-12..00 Sesiuni de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ cu tema- Educatia incluziva-educație de calitate.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale personalului didactic și managerilor școlari la nivelul județelor implicate în proiect, creșterea motivației și a stabilității pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătățirii calității educației, a accesului echitabil la educație.

Sesiuniunile de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ cu tema- Educatia Incluziva se vor desfăşura la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Reșița și au drept scop îmbunătățirea calității în școlile integratoare din județul Caraș-Severin, creșterea responsabilizării cadrelor didactice in vederea integrarii scolare.
Participanții la acest eveniment sunt membrii echipei de implementare din județul Caraș-Severin, cadre didactice din unitățile de învățământ special, din școlile integratoare, din școlile defavorizate , directori ai unităților de învățământ
În cadrul acestor sesiuni vor fi discutate subiecte precum: principiile integrarii scolare, nevoile și posibilitățile de integrare a elevilor- strategii de intervenție.

Cele mai citite

Related Articles