Pescuitul doar cu permisul ANPA în apele de munte neatribuite

În apele de munte care NU au fost atribuite spre gestionare unei asociaţii de profil se poate pescui doar cu permisul ANPA.

Conform lui Traian Roşu – şeful serviciului pescuit şi salmonicultură din cadrul Direcţiei silvice Caraş-Severin, Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură a emis o decizie prin care pescuitul recreativ-sportiv în habitatele naturale se poate face numai în baza permisului de culoare albastră, eliberat recent, fără achitarea vreunei taxe suplimentare.

(Hardy Cvoica)