Orăvițenii pot solicita ajutorul pentru încălzire

Primaria Oravita

Primăria Oraviţa oferă ajutoare pentru încălzire locuinţei cu lemne pentru sezonul rece. Pentru obţinerea acestora, solicitanţii trebuie să depună cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de documente referitoare la componența familiei și a veniturilor. Documentele se depun până în 20 noiembrie la Serviciul Public de Asistenţă Socială între orele 8-14. Pot obţine sprijin financiar familia sau persoanele singure ale căror venituri se situează până la 615 lei pe membru de familie, care întrunesc anumite condiţii.

Solicitanţii nu trebuie să aibe în proprietate unul din următoarele tipuri de bunuri: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, mijloace de transport, utilaje agricole, utilaje de prelucrat lemnul, terenuri, depozite bancare peste 3000 de lei.

Actele necesare pentru obţinerea ajutorului: copie după actele doveditoare privind componenţa familiei, copie după contractul de locuinţă, dovezi ale veniturilor nete realizate în luna anterioară depunerii cererii pentru toţi membrii familiei peste 16 ani (cupon de pensie, şomaj, adeverinţă de salariu, cupon de alocaţie de stat), adeverinţă de la registrul agricol.

Valoarea ajutorului diferă în funcție de veniturile relizate.

(Daniel Babun)

De același autor

Related Articles