renta-viagera

31 august este data limită până la care beneficiarii rentei viagere agricole se mai pot prezenta pentru vizarea carnetelor. Parafarea documentului se face la sediul APIA Caraş-Severin. Pentru acest lucru, rentierul se va prezenta personal sau prin mandatar, în baza unei procuri notariale autentice, cu următoarele documente: carnetul de rentier agricol şi actul de identitate în original sau procură notarială autentificată în original. Persoanele pensionate pe caz de boală, gradele de invaliditate I şi II se vor prezenta şi cu decizia de la comisia de expertiză medicală, în original şi copie. În situaţia în care au intervenit modificări asupra situaţiei terenului deţinut, arendat sau înstrăinat în anul 2012, rentierii vor prezenta şi documentele în original din care să rezulte aceste modificări înainte de începerea perioadei de vizare. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În acest caz, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi, care se vor prezenta la centrul APIA Caraş-Severin şi cu actul de succesiune doveditor.