Noi restricţii pentru 6 localităţi din Caraş-Severin din cauza numărului mare de cazuri de SARS CoV-2

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU) într-o nouă şedinţă extraordinară, desfăşurată astăzi, 15 septembrie 2021, la sediul Palatului administrativ, ca urmare a faptului că în localităţile Ciudanoviţa, Gârnic, Berzovia, Fârliug, Moldova Nouă şi Pojejena incidenţa cumulată la 14 zile este în creştere şi se impun măsuri de restricţie conform HGR nr. 932/2021.

În cadrul şedinţei a fost adoptată Hotărârea nr. 100/15.09.2021 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 15.09.2021 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Ciudanoviţa, Gârnic, Berzovia, Fârliug, Moldova Nouă şi Pojejena din județul Caraș-Severin, conform HGR nr.932/2021.

În hotărârea adoptată se precizează următoarele referitor la incidenţa înregistrată în localitatea Pojejena: ,,În conformitate cu datele preluate de pe Alerte.ms.ro în data de 15.09.2021 la nivelul UAT Pojejena incidenţa este 7,62/1.000 de locuitori, dar DSP Caraş-Severin, în urma efectuării anchetelor epidemiologice a constatat faptul că, din cele 21 cazuri înregistrate în comuna Pojejena, 15 cazuri reprezintă un focar bine delimitat la Căminul de bătrâni din Belobreșca, sat aparținător comunei Pojejena.

Ca urmare, DSP Caraş-Severin a recalculat rata incidenţei în comună ca fiind 2,17/1.000 de locuitori, astfel încât la nivelul UAT Pojejena se vor aplica restricțiile din HGR 932/2021 pentru incidența cumulată a cazurilor la 14 zile mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.”

Măsurile instituite sunt prevăzute în Anexa la hotărâre. Hotărârea CJSU nr. 100/15.09.2021 intră în vigoare începând cu data de 16.09.2021. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul localităţilor Ciudanoviţa, Gârnic, Berzovia, Fârliug, Moldova Nouă şi Pojejena se aplică pentru o perioadă de 14 zile (16.09.2021-29.09.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin.

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 16.09.2021:

– îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite prin HCJSU Caraş-Severin nr. 98/ 10.09.2021 pentru UAT Ciudanoviţa;

– îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite prin HCJSU Caraş-Severin nr. 96/ 08.09.2021 pentru UAT-urile Gârnic, Berzovia, Fârliug, Moldova Nouă şi Pojejena;

– pentru UAT Lupac măsurile instituite prin HCJSU Caraş-Severin nr. 98/10.09.2021, unde incidenţa cumulată la 14 zile a fost mai mare de 4/1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 locuitori, se ridică şi rămân valabile măsurile pentru incidenţa mai mare de 3/1.000 de locuitori pe perioada de aplicare a acesteia (11.09.2021-24.09.2021).

Art. 3. (1) Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în spaţiile publice aglomerate, respectiv: pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, etc.

(2) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în proximitatea unităţilor de învăţământ (pe o distanţă de 50 m faţă de unitatea de învăţământ).

(3) Nu este obligatorie purtarea măştii de protecţie pentru persoanele aflate în locurile de muncă situate în spaţii închise, cu condiţia prezenţei unui număr de maximum 10 persoane pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi cu asigurarea unei distanţe de 1 metru între ele, iar în zonele respective nu este permis accesul publicului sau al altor lucrători. Excepţia nu se aplică în cazul spaţiilor închise comune. Art.4.

(1). Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 16.09.2021, este valabilă pentru UAT-urile Ciudanoviţa, Gârnic, Berzovia, Fârliug, Moldova Nouă şi Pojejena din judeţul Caraş-Severin, conform Anexei la prezenta Hotărâre şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.

De asemenea, la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 16.09.2021, rămân valabile măsurile stabilite prin: – HCJSU Caraş-Severin nr. 95/03.09.2021 pentru UAT Caraşova; – HCJSU Caraş-Severin nr. 96/08.09.2021 pentru UAT Vermeş şi localităţile care nu sunt menţionate la art. 1 din hotărâre; – HCJSU Caraş-Severin nr. 98/10.09.2021 pentru UAT Ramna. Hotărârea CJSU nr. 100/15.09.2021 poate fi consultată pe site-ul instituţiei, accesând link-ul: https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.

De același autor

Related Articles