7 evenimente soldate cu un deces şi 6 cazuri de incapacitate de muncă au fost raportate în luna ianuarie la ITM Caraş-Severin şi se află în cercetare.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii au constatat deficienţe în întocmirea evaluării riscurilor, a planului de prevenire şi protecţie, în efectuarea controalelor medicale la angajare şi cele periodice sau la purtarea echipamentului de protecţie. În urma celor 99 de controale efectuate, au fost aplicate sancţiuni în valoare totală de 25.000 de lei.

Totodată, în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 115 controale, în urma cărora s-au constatat deficienţe privind: neacordarea sporului de noapte; neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; nerespectarea termenului legal de transmitere a datelor în aplicaţia electronică REVISAL; nerespectarea repausului săptămânal; neevidenţierea în totalitate în foile colective de prezenţă a orelor lucrate efectiv.

Totodată au fost sancţionaţi cu amendă în valoare de 20.000 lei pentru munca la negru, 2 angajatori cu domeniul de activitate – comerţ, unde au fost identificate 2 persoane fără forme legale de angajare.