[AUDIO]Medicii veterinari din Caraş-Severin şi-au întrerupt activitatea pe termen nelimitat

Colegiul Medicilor Veterinari din România, filiala Caraș-Severin își suspendă activitatea începând de astăzi. Decizia medicilor veterinari, este una la la nivel național, fiecare filială urmând să picheteze zilnic cu 5-6 medici veterinari sediile DSVSA din țară și sediul central al ANSVSA din București zilnic între orele 10.00-13.00 până la soluționarea listei cu revendicări.

Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari Caraş-Severin, dr. Alin Deteşan pentru Radio Reşiţa:

Alin Deteşan
  1. Neaplicarea Legii 236/11.12.2019 și a OUG 117/22.07.2020 de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), iar medicii veterinari așteaptă de zece luni să li se acorde prevederile din Legea 236 conform contractelor aflate în derulare. Prevederile Legii 236 prin care se acordă o sumă lunară brută de 10,000 lei pentru fiecare contract aflat în derulare, au venit într-un moment greu pentru cabinetele veteriare din mediul rural, datorită faptului că tarifele pentru acțiunile veterinare cuprinse în Programul Strategic Național nu au mai fost actualizate din anul 2013, coroborat cu creșterea cheltuielilor la cabinetele veterinare – în special cele salariale care s-au triplat, dar și cu scăderea efectivelor de la an la an. Astfel s-a ajuns ca medicii veterinari din mediul rural să nu mai aibe din ce își plăti tehnicienii veterinari angajați, iar veniturile unora să ajungă sub nivelul venitului garantat de salariul minim pe economie.
  2. Încălcarea contractelor de concesiune/prestări servicii încheiate cu DSVSA prin care sunt introduse în procedura de Inspecții în exploatațiile nonprofesionale elemente noi care exced clauzelor contractuale și care obligă medicii vetrinari împuterniciți să culeagă coordonate GIS ale acestor exploatații, activitate pentru care medicii veterinari nu sunt specializați și acreditați.
  3. Demararea tardivă a Procedurii de Inspecții în exploatațiile non-profesionale cu șase săptămâni face ca termenul de finalizare al actiunii de 15 decembrie 2020 să fie astfel imposibil de realizat în contextul actual al pandemiei SARS-CoV 2 și a Pestei Porcine Africane (PPA).
  4. Supravegherea PPA în timpul inspecției în exploatații îngreunează efectuarea acțiunii de Inspecție și inventariere a efectivelor de animale deoarece Procedura ANSVSA prevede ca fiecare exploatație unde se găsesc animale necrotaliate, noi introduse în gospodării, să li se emită Dispoziții de punere sub supraveghere pentru o perioadă de 15 zile la suine și 7 zile pentru bovine, ovine si caprine de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți (mvlpî), iar la finalizarea acestor perioade să revină în gospodării și să examineze aceste animale și să emită Dispoziții de ridicare a acestor măsuri și abia atunci să le introducă în Baza Națională de Date, dacă proprietarul prezintă documente sanitare veterinare. Aceste lucruri sunt practic imposibile datorită faptului că medicii veterinari de liberă practică nu au calitatea de medici veterinari oficiali, deci nu pot emite dispoziții nici de punere sub supraveghere și nici de ridicare a restricțiilor, apoi animalele neidentificate care nu corespund cu BND dar achiziționate din alte zone nu se pot identifica decât în exploatația unde au fost găsite și nu în exploatația de origine (de unde au plecat), mai mult aceste etape de ridicare a restricțiilor pe specii și de identificare la doar 2 saptamâni presupune vizite multiple în gospodării și riscuri suplimentare de îmbolnăvire atât pentru personalul sanitar veterinar cât și pentru proprietarii de animale. La toate acestea se mai adaugă și faptul că aceste măsuri prevăzute de noua procedură de Inspecții nu sunt prevăzute în contractele noastre și nici nu sunt retribuite conform legislației sanitare veterinare.
  5. Lipsa echipamentului de protecție atât pentru protejarea față de SARS – CoV2 cît și pentru împiedicarea diseminării virusului pestei porcine africane. Actuala campanie de Inspecții 2020vine pe un fond pandemic deosebit în ceea ce privește sănătatea publică lucru care face mult mai greu de desfașurat o astfel de acțiune acum, dat fiind faptul că trebuiesc vizitate toate gospodăriile cu animale iar situația epidemiologică din județul CarașSeverin este una cu evolutie majoră în acesta perioadă, cu localități cu Cod roșu din punct de vedere al evoluției SARS-CoV 2, iar prezența colegilor noștri în masă în toate gospodăriile unde pot fi persoane pozitive sau doar suspecte poate avea un rol important în diseminarea acestei boli. Tot la fel de important este și evoluția Pestei porcine africane care a ajuns și în județul nostru și considerăm că presiunea difuzării ei este un aspect foarte important de luat în seama, iar lipsa echipamentelor de protectie (combinezoane, măști, viziere, botoși), pentru medicii veterinari poate duce la răspândirea virusului și înmulțirea focarelor în zonele noastre de activitate. La acestea se mai adaugă și măsurile suplimentare de biosecuritate la suine situație în care dacă nu avem echipamente de protecție nu putem să vizităm mai mult de o exploatație cu suine pe zi.
  6. Lipsa de implicare a autoritații la nivel central și a instituțiilor subordonate, pentru ca interesele profesionale ale medicior veterinari de libera practică împuterniciți, care efectuează acțiunile de interes public național să fie promovate și respectate, atâta timp cât se tergiversează și nu se trimite în plenul Camerei Deputaților pentru votul final legea de aprobare a O.U.G 117/2020, cu toate că sunt îndeplinite toate condițitiile procesului legislativ. Ținem să precizăm că sănătatea noastră, a angajaților noștri și a crescătorilor de animale cu care venim în contact este mai importanta decât aspectele economice sau de altă natură.Planul de măsuri adoptat de Guvernul României începând cu 9 noiembrie 2020 prevede măsuri de reducere a înteracțiunii dintre persoane, promovează telemunca și organizarea programului de lucru în schimburi pentru a proteja angajații, ceea ce presupune o activitate cat mai distanțată social și o reducere a contactelor sociale, asta implicând și medicii veterinari și crescătorii de animale, sunt lucruri care contravin metodologiei de lucru din Procedura de Inspecții 2020.

Consideram ca cele enumerate mai sus ne afectează buna desfășurare a activității profesionale în realizarea Programului Strategic Național pentru anul 2020, ne aduce prejudicii financiare dar ne implică în acțiuni cu grad mare de risc în diseminarea de boli și chiar de îmbolnăviri ale colegilor nostri și a personalului angajat, aspect prin care vă amintim că avem deja colegi sau membrii de familie care au trecut sau trec prin boala SARS – CoV2.
Așteptăm soluționarea doleanțelor noastre din partea autorităților pentru a ne continua actvitățile specifice cu respectarea măsurilor de protecție, pentru a spijini crescătorii de animale care în această perioadă își depun documentele pentru subvenții la APIA pentru animalele aflate în Controlul oficial al producțiilor, să asigurăm efectuarea examenelor trichineloscopice la porcinele sacrificate în acest sezon, iar până la rezolvarea acestora medicii veterinari vor asigura asistență sanitară veterinară de urgență pentru animalele aflate în suferință
”, se arată în comunicatul transmis de Colegiul Medicilor Veterinari Caras-Severin.

Directorul adjunct al DSVSA Caraş-Severin, medicul veterinar Dorin Imbrea a declarat pentru Radio Reşiţa că, medicii veterinari afiliaţi Colegiului nu sunt angajaţii Direcţiei sanitar-veterinare, iar din informaţiile pe care le deţine aceştia urmează să-şi primească banii pentru serviciile prestate.

De același autor

Related Articles