Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin se aplică pentru încă 14 zile

În cadrul şedinţei  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, de astăzi, 27.01.2021, s-a adoptat  Hotărârea nr. 07/27.01.2021, după cum urmează:

Art.1. Se aprobă Anexa nr.1 referitoare la Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, la data de 27.01.2021, pe baza analizelor prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin, conform prevederilor HGR nr.3/2021, sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (28.01. – 10.02.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin.

Art.3. (1).  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 28.01.2021, este valabilă pentru unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.

(2). Măsurile stabilite prin HCJSU nr. 6/20.01.2021 rămân valabile pe perioada de aplicare a acesteia (21.01. – 03.02.2021) pentru unităţile administrativ-teritoriale care nu sunt nominalizate în anexa nr.2 la prezenta Hotărâre.

Art.4. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin(2). Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență prezenta hotărâre se va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător.

Hotărârea nr. 07/27.01.2021 şi anexele aferente  pot fi accesate şi pe site-ul  Instituţiei Prefectului  – Caraş-Severin la secţiunea Activităţi/Situaţii de urgenţă.

Măsurile prevăzute în HGR nr.3/2021, în vederea diminuării impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin, conform ratei de incidenţă constatată la data de 27.01.2021

                I. Măsurile restrictive prevăzute în HGR nr.3/2021, pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin în care incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile este mai mare de 3 / 1.000 locuitori, respectiv, Ocna de Fier, Ramna, Caraşova, Vermeş, Glimboca:

                1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

                3. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;

                4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

II. Măsurile restrictive prevăzute în HGR nr.3/2021, pentru unitatea administrativ-teritorială din judeţul Caraş-Severin în care incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu  3 / 1.000 locuitori, respectiv, Dognecea:

                1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06,00 – 23,00;

                3. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi intervalul orar 06,00 – 23,00;

                4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

III. Măsurile prevăzute în HGR nr.3/2021 care se vor aplica la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, în vederea asigurării rezilienţei comunităţilor şi diminuării impactului tipului de risc:

1. În spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura;

2. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit punctelor 2 – 19 de la art.1 din Anexa nr.3 la HGR nr.3/2021;

3. Se interzice desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;

4. Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

6. În condiţiile pct. 4, se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană;

7. Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

9. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate;

HOTĂRÂREA privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19, pe ultimele 14 zile, la data de 27.01.2021 şi dispunerea măsurilor pentru punerea în aplicare a HGR nr.3/2021 la nivelul județului Caraș-Severin

Având în vedere prevederile OUG nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, Ţinând cont de prevederile :

Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,

HGR nr.3/2021privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Văzând prevederile art. 10 din HGR nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de adresele Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin nr. 840/27.01.2021 cu privire la Incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul localităţilor / judeţului Caraş-Severin şi nr. 846/27.01.2021 referitoare la Analiza de risc epidemiologic pentru rata cumulată a incidenţei cazurilor COVID – 19 în ultimele 14 zile, pe localităţi, În urma analizării situației epidemiologice înregistrată la nivelul județului Caraș-Severin,

În baza art. 15 alin (1) din Anexa nr.3 la  HGR nr. 3/2021, Comitetul Judeţean pentru Situaţii Caraş-Severin întrunit în şedinţă extraordinară în data de 27.01.2021,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Anexa nr.1 referitoare la Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, la data de 27.01.2021, pe baza analizelor prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin, conform prevederilor HGR nr.3/2021, sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (28.01. – 10.02.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin.

Art.3. (1).  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 28.01.2021, este valabilă pentru unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.

(2). Măsurile stabilite prin HCJSU nr. 6/20.01.2021 rămân valabile pe perioada de aplicare a acesteia (21.01. – 03.02.2021) pentru unităţile administrativ-teritoriale care nu sunt nominalizate în anexa nr.2 la prezenta Hotărâre.

De același autor

Related Articles