Lupta contra ambroziei, o prioritate la Arad

Primăria Municipiului Arad aduce în atenția cetățenilor faptul că aspectele cu privire la combaterea ambroziei sunt reglementate prin Legea nr. 62/2018, a cărei norme metodologice de aplicare au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 785 din 12.09.2018.  Conform legislaţiei în vigoare,   proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

Până la data de 1 octombrie, la nivelul municipiului Arad vor fi verificate, constatate şi stabilite suprafeţele de teren infestate cu ambrosie. Suprafeţele identificate vor fi apoi centralizate de  Comisia mixtă de control înfiinţată prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad, nu mai târziu de data de 3 octombrie 2018.

Precizăm faptul că la nivelul municipiului Arad, se desfăşoară periodic lucrări specifice de combatere a acestei buruieni, în special tăieri, cu ajutorul operatorilor de întreținere spații verzi.  Serviciile acestora pot fi solicitate, contra cost și de către proprietarii terenurilor care necesită astfel de intervenții.

De asemenea, Primăria Municipiului Arad a notificat Compania de Transport Public şi compania CFR, cu privire la necesitatea eliminării ambroziei prezente în spațiile dintre linii.

Nerespectarea prevederilor legale constituie contravenție şi se sancţionează cu amenzi care ajung pănă la 5.000 lei pentru persoane fizice şi 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Pe această cale, Primăria Arad face apel atât la conștientizarea de către cetățeni a pericolului pe care îl reprezintă ambrozia pentru un număr din ce în ce mai mare de persoane, precum și la o implicare activă, simț civic și angajarea într-o acțiune comună de eradicare a acestei plante din orașul nostru.

De același autor

Related Articles