Locuitorii satului Verendin, comuna Luncaviţa, au sesizat Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Primăria Luncaviţa, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Caraş-Severin referitor la faptul că o societate comercială care exploatează cărbune în zonă nu a întreprins nici un fel de măsuri de stabilizare a terenului în urma alunecărilor din anul 2017, a continuat exploatarea cărbunelui şi a generat noi alunecări, care au afectat terenurile proprietate personală din amonte de carieră, dar şi drumul comunal 32 Luncaviţa – Verendin, punând în pericol locuinţele din apropiere.

În urma acestor sesizări, având în vedere gravitatea situaţiei, prefectul judeţului a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin. O comisie de constatare a efectelor alunecării de teren şi stabilire a unor măsuri imediate s-a deplasat la faţa locului. În prezent, lucrările de exploatare a cărbunelui în cariera Verendin sunt sistate şi au fost demarate lucrări de închidere.

Concluziile celor constatate au fost prezentate într-o şedinţă extraordinară a CJSU. Măsurile propuse pentru remedierea situaţiei sunt:

  • Urmărirea cu stricteţe a lucrărilor post-închidere demarate de societatea comercială
  • Realizarea unei expertize tehnice pentru stabilizarea terenului din afara perimetrului de exploatare, cu reabilitarea infrastructurii din zona de risc (drumul comunal 32 şi linia de alimentare cu energie electrică)
  • Întocmirea, pe baza expertizei, a Proiectului tehnic pentru consolidarea terenului şi infrastructurii afectate
  • Asigurarea de către primăria comunei a unui climat de cooperare cu cetăţenii din zonă pe perioada desfăşurării lucrărilor de consolidare