Începe o nouă etapă de înscriere în clasa pregătitoare. Părinţii care încă nu au depus dosarele o pot mai face începând de astăzi şi până luni, 8 aprilie.

Pot fi înscrişi copiii care împlinesc 6 ani până în 31 august iar, în cazul celor care nu au această vârstă, trebuie evaluaţi psihologic.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

Cerere-tip de înscriere
Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului
Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, dar după completarea acestora, părinţii trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

Părintele poate opta:

pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
pentru o unitate de învăţămânţ alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

În prima etapă de înscriere, în judeţul Caraş-Severin au fost depuse peste 1.600 de cereri, astfel că au rămas aproximativ 500 de locuri libere.