Conferinţa internaţională „SUDURA 2021 – WELDING 2021” este organizată în acest an de Asociaţia de Sudură din România în parteneriat cu Facultatea de Inginerie din Reşiţa, sub egida Institutului Internaţional de Sudură (International Institute of Welding – IIW), în zilele de 22 şi 23 aprilie 2021, la Centrul Universitar UBB din Reşiţa. Ediţia din anul acesta este dedicată marcării celor 250 de ani de industrie, respectiv 50 de ani de învăţământ superior tehnic în capitala Banatului de Munte.
Conferinţa se adresează specialiştilor din industrie, cercetare şi învăţământ superior, cu o tematică largă, cuprinzând noutăţi în domeniul sudării sub aspectul procedeelor, materialelor şi aplicaţiilor. Un accent special va fi pus pe: stadiul actual şi tendinţe în dezvoltarea sudării şi a tehnicilor de îmbinare, inclusiv prin fabricaţie aditivă, sudarea ecologică – de la proiectare la reciclare, informatizarea proceselor de educaţie în domeniul sudării.
Programul conferinţei va cuprinde, de asemenea, o secţiune specială dedicată creativităţii studenţilor. Pentru furnizorii de echipamente, servicii şi consumabile va fi organizată şi o secţiune tehnică şi comercială.