ITM CS:Peste 200 de nereguli şi amenzi de aproape 130.000 de lei

Munca nedeclarată ține capul de afiș al neregulilor constatate de inspectorii ITM în Caraș-Severin. Doar în luna aprilie au fost desfășurate 182 controale, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 128.500 lei.

În urma verificărilor au fost depistate 219 nereguli şi au fost luate tot atâtea masuri de remediere a acestora, între care, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraș-Severin a descoperit mai multe cazuri de muncă nedeclarată în județ. În acest sens, ITM Caraş-Severin atrage atenţia că munca nedeclarată și munca subdeclarată sunt fenomene extrem de nocive din cauza consecințelor sociale şi economice pe care le produc.

Oricine dorește, are acces la informațiile din Registrul Salariaților

Atât cei care sunt în prezent angajați, cât și foști angajați care doresc să afle detalii despre contractele lor și detaliile existente în Registrul electronic de evidență a salariaților, se pot adresa în scris Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Numai în luna aprilie fiind peste 120 de astfel de solicitări, potrivit comunicatului de presă primit din partea instituției cărăşene:

În luna aprilie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au desfășurat 182 controale, fiind dispuse angajatorilor 219 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 128.500 lei.

Principalele deficienţe identificate:

neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă;

dosare de personal incomplete;

– lipsa regulamentului intern;

– neachitarea drepturilor salariale;

– nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în REVISAL;                         

– lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc;

– neacordarea echipamentului individual de protecție;

– nu s-au luat măsuri pentru menținerea căilor de acces libere;

– utilizarea unui echipament de muncă neomologat;

– nedesemnarea persoanei responsabilă cu supravegherea activității de lucru la înălțime;

– utilizarea echipamentelor tehnice fără dispozitive de protecție;

– neinstruirea din punct de vedere al securității și sănătății în muncă a lucrătorului aflat în situația schimbării locului de muncă;

– neluarea măsurilor pentru efectuarea în termenul scadent a verificării PRAM a instalației electrice;

– lipsa întocmirii declarației prealabile și nedepunerea acesteia la inspectorat în cazul șantierelor temporare și mobile; etc.

La 2 angajatori au fost identificate 3 persoane care prestau activitate fără să aibă întocmit în formă scrisă contractul individual de muncă; domeniul de activitate al acestor angajatori sancționați pentru muncă nedeclarată fiind: panificație.

Au fost comunicate de către angajatori 3 evenimente care au avut ca urmări 3 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la sfârșitul cercetărilor se va stabili dacă se încadrează în categoria accidentelor de muncă.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, s-au luat în evidență 472 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 7 contracte colective de muncă și 2 acte adiționale de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă.

La solicitarea scrisă a salariaților sau a unor foști salariați, inspectorii de muncă asigură accesul individual la datele personale din Registrul electronic de evidență a salariaților, în acest sens s-au întocmit 125 certificate ce conțin informații referitoare la activitatea desfășurată la diverși angajatori.

sursa foto: ARHIVA

De același autor

Related Articles