ITM Caraş-Severin: Sancţiuni contravenţionale de aproape 200 de mii de lei, într-o singură lună

În luna februarie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 242 controale, fiind dispuse angajatorilor 351 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de 197.000 lei.

Principalele deficienţe identificate:

  • neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă şi primirea la muncă a salariatului cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractului individual de muncă cu timp parţial; lipsa deciziei scrise prin care se desemnează o persoană cu atribuţii de completare şi transmitere a datelor în Revisal; dosar de personal incomplet; lipsă regulament intern; nu se face dovada efectuării plăţii salariului către salariatul îndreptăţit; neîntocmirea programării individuale/colective a concediului legal de odihnă;
  • lipsa notificării cu privire la substanţele şi amestecurile chimice periculoase pe care le foloseşte angajatorul; truse de prim ajutor cu elemente expirate; instalaţie de ridicat mânuită de lucrător necalificat şi neautorizat ISCIR; lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; etc.

La 4 angajatori au fost identificate 8 persoane care prestau muncă nedeclarată (din care 4 persoane care nu au avut întocmit în formă scrisă contractul individual de muncă şi 4 persoane care prestau activitate în afara intervalului orar stabilit în contractul individual de muncă cu timp parţial. Angajatorii sancţionaţi pentru muncă nedeclarată au domeniul de activitate: restaurante; transporturi rutiere de mărfuri; fabricare produse zaharoase; şcoli de conducere.

Au fost comunicate de către angajatori 3 evenimente care au avut ca urmări două cazuri de incapacitate temporară de muncă şi un deceş iar la finalizarea cercetărilor se va stabili dacă fac parte din categoria accidentelor de muncă sau în afara muncii.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 167 zilieri, iar conform Legii nr. 367/2022 a dialogului social, s-au înregistrat 10 contracte colectiv de muncă şi 1 act adiţional de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă.

La solicitarea scrisă a salariaţilor sau a unor foşti salariaţi, au fost întocmite 210 certificate ce conţin informaţii referitoare la activitatea desfăşurată la angajatori.

De același autor

Related Articles