ITM Caraș Severin a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 100 de mii de lei, într-o singură lună

În luna martie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 267 controale, fiind dispuse angajatorilor 372 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de 99.500 lei.

Principalele deficienţe identificate:

– neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc; în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor nu se transmit modificările de salariu; nu se respectă termenele de transmitere a datelor, iar unele date sunt introduse eronat; neacordarea repausului săptămânal și a sporului pentru munca prestată în acele zile de repaus; lipsa deciziei scrise prin care se desemnează o persoană cu atribuții de completare și transmitere a datelor în Revisal;

– neîntocmirea planului propriu de securitate și sănătate în muncă; neefectuarea instruirii lucrătorului la schimbarea locului de muncă; neluarea măsurilor pentru determinarea nivelului de zgomot; nu se țin permanent închise tablourile electrice de distribuție; nu se face dovada acordării materialelor igienico-sanitare; neasigurarea protecției împotriva căderilor în gol; neefectuarea controlului medical periodic; etc.

La doi angajatori au fost identificate 3 persoane care prestau muncă nedeclarată fără să aibă întocmit în formă scrisă contractul individual de muncă. Angajatorii sancţionați pentru muncă nedeclarată au domeniul de activitate: tăierea și rindeluirea lemnului, dar și creșterea ovinelor și caprinelor.

Au fost comunicate de către angajatori 12 evenimente care au avut ca urmări 15 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la finalizarea cercetărilor se va stabili dacă fac parte din categoria accidentelor de muncă sau în afara muncii.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 439 zilieri, iar conform Legii nr. 367/2022 a dialogului social, s-au înregistrat 25 contracte colective de muncă și 2 acte adiționale de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă.

La solicitarea scrisă a salariaților sau a unor foști salariați, s-au întocmit 173 de certificate ce conțin informații referitoare la activitatea desfășurată la angajatori”, transmite ITM Caraș Severin într-un comunicat de presă.

De același autor

Related Articles