ITM Caraş-Severin a amendat 270 de angajatori pentru încălcări ale legislaţiei muncii

Inspectorii de muncă din Caraş-Severin au efectuat luna trecută, 180 controale, fiind dispuse angajatorilor 270 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de 89.000 lei.

Principalele deficienţe identificate:

– primirea la muncă a salariatului fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; dosar de personal incomplet; lipsă regulament intern; întocmire defectuoasă a foilor colective de prezenţă în care nu se regăsesc orele de concediu fără salariu, orele nemotivate și orele de noapte; neacordarea repausului săptămânal și a sporului pentru munca prestată în acele zile de repaus;

-utilizarea și funcționarea echipamentelor de muncă sunt condiționate de obținerea avizelor ISCIR; neasigurarea împotriva răsturnării echipamentelor de muncă; nu se respectă verificarea PRAM a instalației de legare la pământ aferente instalației de alimentare cu energie electrică; echipament tehnic uzitat care nu are afișat la loc vizibil instrucțiuni de utilizare și avertizare; nu se foloseste echipamentul individual de protecție de către lucrător deși a fost acordat de către angajator; nesemnalizarea lucrărilor de săpături; etc.

La doi angajatori au fost identificate două persoane care prestau muncă nedeclarată neavând încheiat în formă scrisă contractul individual de muncă. Angajatorii sancţionați pentru muncă nedeclarată au domeniul de activitate: alte activități de asistență socială; alte servicii de alimentație.

Au fost comunicate de către angajatori patru evenimente care au avut ca urmări trei cazuri de incapacitate temporară de muncă și un caz de deces, iar la finalizarea cercetărilor se va stabili dacă sunt accidente de muncă sau în afara muncii.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 619 zilieri, iar conform Legii nr. 367/2022 a dialogului social, s-au înregistrat 6 contracte colective de muncă.

La solicitarea scrisă a salariaților sau a unor foști salariați, s-au întocmit 146 de certificate ce conțin informații referitoare la activitatea desfășurată la angajatori.  

De același autor

Related Articles