În luna octombrie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 285 controale, fiind dispuse angajatorilor 395 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 223.000 lei.

Principalele deficienţe constatate:

– neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă;

– lipsă notificare ITM cu privire la utilizarea în mod frecvent a muncii de noapte;

– lipsa unui acord scris referitor la modul de întocmire a evidenţei orelor de muncă în cazul lucrătorilor mobili;

– neîndeplinirea obligaţiei de către angajator de a informa salariatul că urmează să presteze munca în străinătate;

– înregistrările activităţii conducătorilor auto nu sunt păstrate de către operatorul de transport/intreprinderea sub formă de diagrame tahografice, rapoarte imprimate şi/sau date descărcate, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto;

– stabilirea salariului de bază sub nivelul celui minim brut pe ţară;

– neacordare spor de noapte şi a repausului săptămânal;

– neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a evidenţelor privind timpul de muncă al lucrătorilor mobili/conducătorilor auto independenţi pentru o perioadă de 2 ani;

– neprezentarea documentelor solicitate în timpul controlului;

– neîndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorul de muncă la controlul anterior;

– neluarea măsurilor pentru efectuarea verificării în vederea acordării autorizării din punct de vedere ISCIR pentru elevator;

– neasigurarea schelelor în puncte solide, rezistente pentru a preveni căderea de la înățime a lucrătorilor, a materialelor și/sau uneltelor;

– nedesemnarea coordonatorului de activităţi desfăşurate în şantier;

– nu se asigură efectuarea triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor în condiţiile şi cu respectarea Instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă în scopul prevenirii contaminării cu virusul SARS Cov 2;

– neinstruirea lucrătorilor ţinând cont de noile riscuri reprezentate de infecţia cu SARS Cov 2;

La 4 angajatori au fost identificate 8 persoane (din care 3 femei) pentru care nu au fost întocmite formele legale de angajare. Domeniile de activitate ale angajatorilor sancţionaţi pentru muncă nedeclarată sunt: restaurante; activităţi ale sindicatelor salariaţilor; telecomunicaţii; transporturi cu taxi.

Au fost comunicate de către angajatori 2 evenimente care au avut ca urmări 1 caz de incapacitate temporară de muncă şi 1 deces, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă se încadrează în categoria accidentelor de muncă.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 75 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 5 contracte colective de muncă şi 2 acte adiţionale de prelungire/modificare a clauzelor cuprinse în aceste contracte.

Comunicat ITM Caraş-Severin